• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuws

Woonbedrijf gaat per 1 oktober over naar Wooniezie

Geschreven op

Vanaf 1 oktober 2020 biedt Woonbedrijf vrijgekomen sociale huurwoningen te huur aan via www.wooniezie.nl. Woonbedrijf adverteert al sinds begin 2018 op Wooniezie, maar woningzoekenden konden hier nog niet op woningen reageren. Vanaf 1 oktober is dit wel het geval. Alle woningzoekenden die al ingeschreven staan bij Wooniezie kunnen vanaf 1 oktober ook direct met hun inschrijving reageren op woni...

Lees meer »

Op afstand en toch dichtbij de bewoners

Geschreven op

Op maandag 31 augustus 2020 organiseerden Helpt Elkander en Caspar de Haan een informatiebijeenkomst voor bewoners in de Bernhardstraat. Wij gingen met de bewoners in gesprek, niet alleen over de geplande verduurzamingswerkzaamheden maar ook over de sociale verduurzaming van het complex. De bewoners hadden al een bewonersboekje ontvangen met daarin uitleg over de verduurzamingsplannen.

Lees meer »

Wonen doen we Samen

Geschreven op

Vandaag starten bijna 300 woningcorporaties met de landelijke campagne Wonen doen we Samen. Hiermee laten we samen zien wie we zijn, voor wie we er zijn en wat we doen. Verpleegkundigen en vuilnismannen, gezinnen en gepensioneerden, starters en statushouders. Zo’n vier miljoen mensen huren een woning bij ons. Mensen met elk hun eigen verhaal, elk hun eigen voorkeur. M

Lees meer »

Waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander per 22 juli 2020

Geschreven op

De Raad van Toezicht van Helpt Elkander heeft na een intensief traject besloten om over te gaan tot het ontslag van de directeur-bestuurder. Er is sprake van onoverbrugbare verschillen over de wijze waarop Helpt Elkander bestuurd dient te worden in het kader van de wet- en regelgeving (Woningwet en Governancecode).

Lees meer »

Op aangepaste tijden telefonisch bereikbaar

Geschreven op

In de periode van maandag 20 juli tot en met donderdag 20 augustus zijn wij alleen in de ochtenden telefonisch bereikbaar. U kunt van maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via (040) 283 45 08. Spoedeisende reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag aan ons doorgeven via (040) 283 45 08. Ons kantoor is in verband met Corona nog gesloten voor bezoekers.

Lees meer »

Te weinig geld voor nieuwbouw en verduurzaming van huurwoningen in zes grootstedelijke regio's

Geschreven op

Enkele honderdduizenden mensen zijn in ons land op zoek naar een betaalbare woning. Rijk en gemeenten doen een dringend beroep op de woningcorporaties om de komende jaren heel veel nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Maar de corporaties zijn hier helemaal niet toe in staat. Uit onderzoek in opdracht van maar liefst drie ministeries (BZK, EZK en financiën), Aedes en naar aanleiding van een...

Lees meer »

Huurverhoging per 1 juli 2020

Geschreven op

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. Het zijn onzekere tijden. Met zorgen over uw eigen gezondheid en/of die van uw naasten. Zorgen over werk en inkomen door alle maatregelen die zijn getroffen. Wij leven dan ook mee met iedereen die op wat voor manier geraakt is door het coronavirus. U vraagt zich misschien af waarom we dan toch een huurverhoging doorvoeren.

Lees meer »

Update maatregelen dienstverlening Coronavirus

Geschreven op

Update: 21 april 2020 De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen zich in rap tempo op. Regelmatig neemt de overheid aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Helpt Elkander volgt deze richtlijnen en is extra alert, zowel richting onze klanten als onze medewerkers. Vanavond werd bekend dat de meeste maatregelen verlengd worden tot 20 mei.

Lees meer »

Zonnige zang en tinkelende toetsen!

Geschreven op

Bewoners van de Jo van Dijkhof genoten op 9 april van het concert van Angela van Rijthoven en Harry Kanters. Een cadeautje van Helpt Elkander; een beetje afleiding in deze coronatijd. Komende week treedt dit muzikale duo ook nog op voor de bewoners van Zr. Celinehof/Bernhardstraat, Hugo Brouwerhof en Lindenhof. De bewoners van deze complexen ontvangen de aankondiging in de brievenbus.

Lees meer »

Ook lokale woningcorporaties nemen hun verantwoordelijkheid.

Geschreven op

“Huurders, bel alleen bij spoed” In heel Nederland worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de woningcorporaties in de gemeenten binnen Metropoolregio Eindhoven nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Zij nemen maatregelen om het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden. De

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet