• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Ongewenst huurdersgedrag

Helpt Elkander heeft met 12 andere woningcorporaties in Zuidoost-Brabant een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag. Voor alle huurders in de regio gelden daardoor dezelfde regels. Hierdoor verbeteren we de leefbaarheid van huurders en andere bewoners. Daarnaast kunnen ex-huurders na een bepaalde tijd, of als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, weer in aanmerking komen voor een nieuwe huurwoning.

De gezamenlijke aanpak geeft ons de mogelijkheid gegevens uit te wisselen over huurders die problemen hebben veroorzaakt.

Gelijke regels en kansen voor alle huurders

Daar zorgt het beleid ongewenst huurdersgedrag voor. We willen onze huurders zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Huurders die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval worden zij de woning uitgezet.

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor we gezamenlijk beleid hebben gemaakt:
1. voortdurende overlast (denk aan vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plaatsen)
2. agressief gedrag (of gedrag waardoor je jezelf of anderen in gevaar brengt)
3. woonfraude, zoals bijvoorbeeld hennepteelt en illegale bewoning
4. flinke huurschulden
5. overige fraude (zoals de verkeerde informatie doorgeven aan de woningcorporatie)

Woning uitgezet door ongewenst huurdersgedrag en dan?

De huurder kan 3 jaar lang geen woning bij de 13 woningcorporaties huren. De uitgezette huurder wordt geblokkeerd in Wooniezie, de website waar de 13 Zuidoost-Brabantse woningcorporaties hun woningen aanbieden.
Pas na 3 jaar maken ex-huurders weer kans op een nieuwe huurwoning. In sommige gevallen kan een huurder onder bepaalde voorwaarden eerder dan na 3 jaar een woning krijgen.  

Nieuwe kans aanvragen

Huurders die uit hun woning zijn gezet vanwege ongewenst huurdersgedrag kunnen een nieuwe kans aanvragen om een woning te gaan huren. Een Kanscommissie beoordeelt de aanvraag. Ook toetst een maatschappelijke organisatie de haalbaarheid van de kans en of er extra begeleiding nodig is. De uitkomsten daarvan worden in de Kanscommissie meegenomen. De Kanscommissie bepaalt of een kans gegeven wordt en met welke bijbehorende afspraken. Een kans betekent dus dat iemand eerder dan die 3 jaar weer een woning kan krijgen, maar dan wel onder voorwaarden. Het bieden van kansen raakt de kern van de corporaties. Zo kunnen ze doen waar ze voor zijn: zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar mensen prettig kunnen wonen.

Wilt u meer weten?

Lees dan de Folder Ongewenst Huurdersgedrag of kijk op www.wooniezie.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers van het team Wonen via (040) 283 45 08 of via info@helpt-elkander.nl

Webdesign: De Geus Internet