• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Toestemming inwoning

Wilt u iemand (tijdelijk) bij u in de woning laten wonen? Vult u dan onderstaand formulier in.

In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding (samenwoning)
Tijdelijke inwoning
Gegevens van de persoon waarvoor inwoning wordt aangevraagd
Datum
Partner
Anders:
Om uw aanvraag te beoordelen, voegt u de volgende formulieren als bijlage toe:
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en van degene waarvoor deze aanvraag dient; maak uw pasfoto en BSN nummer onzichtbaar
• Uittreksel adreshistorie uit Basisregistratie personen (BRP) van degene voor wie u het aanvraagt (deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn);
• Adresuittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment op het adres zijn ingeschreven;

* Deze velden zijn verplicht.

 

Webdesign: De Geus Internet