• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Toestemming inwoning

Wilt u iemand (tijdelijk) bij u in de woning laten wonen? Vult u dan onderstaand formulier in.

In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Het voeren van een gemeenschappelijke huishouding (samenwoning)
Tijdelijke inwoning
Gegevens van de persoon waarvoor inwoning wordt aangevraagd
Datum
Op het adres van de huurder wonen momenteel de volgende personen. (de relatie aangeven van deze personen met de hoofdhuurder(s))
Partner
Anders:
Om uw aanvraag te beoordelen, voegt u de volgende formulieren als bijlage toe:
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en van degene waarvoor deze aanvraag dient; maak uw pasfoto en BSN nummer onzichtbaar
• Uittreksel adreshistorie uit Basisregistratie personen (BRP) van degene voor wie u het aanvraagt (deze mag niet ouder dan 6 maanden zijn);
• Adresuittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment op het adres zijn ingeschreven;

* Deze velden zijn verplicht.

 

Webdesign: De Geus Internet