• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huuropzegging

De huur van uw woning kunt u op iedere werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. De opzegtermijn van 1 maand gaat in op het moment dat wij een getekend huuropzeggingsformulier ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. Wij raden u aan de huur langer dan een maand van tevoren op te zeggen als dit mogelijk is. Zowel de huurder als de eventuele medehuurder moet de opzegging ondertekenen. Onderaan deze pagina vindt u een controlelijst.

Huuropzegging bij overlijden

Het kan zijn dat u de zaken regelt voor een overleden familielid of kennis. Ook dan moet u de huur opzeggen en de woning opleveren. U kunt hiervoor het formulier huuropzegging bij overlijden gebruiken. De opzegtermijn gaat in op het moment dat wij een getekend huuropzeggingsformulier en een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart hebben ontvangen. Wanneer een dergelijke situatie voor u van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en maken afspraken met u over onder meer de opleverdatum.

Gedeeltelijke huuropzegging

Als een van de huurders de woning wil verlaten en de woning bewoond blijft door de medehuurder, dan moet de vertrekkende huurder zijn of haar medehuurderschap beëindigen. Dit doet u schriftelijk via het formulier beëindigen medehuurderschap.

In het geval van huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap hebben beide partners evenveel rechten op de woning. U bepaalt dan samen wie er in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter een beslissing nemen.

Bevestiging huuropzegging

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van afspraken. Na de opname ontvangt u een brief met de bevestiging van de huuropzegging en de opname van de woning. In die brief staat op welke datum de huur wordt beëindigd en ontvangt u informatie over de oplevering van uw woning en het proces.

Controlelijst verhuizen

Waar moet u zoal aan denken als u gaat verhuizen?

Veel succes met uw verhuizing en veel woonplezier in uw nieuwe woning.

Woning opleveren en overnames

Als u uw huur heeft opgezegd, maakt de woonconsulent met u afspraken over de oplevering van uw woning.

Voorcontrole

Tijdens de opname van de woning controleert de woonconsulent de hele woning. Zaken die niet in orde zijn en wijzigingen en/of overnames noteert de woonconsulent op het opnameformulier. De woonconsulent vertelt u ook hoe u om moet gaan met door uzelf aangebrachte veranderingen. En welke zaken u ter overname aan de nieuwe huurder kunt aanbieden. Tot de laatste huurdag heeft u de gelegenheid om herstelwerkzaamheden uit te voeren volgens de gestelde kwaliteitseisen. 

Overnames

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, gaan wij direct op zoek naar een nieuwe huurder. Wij vragen u vriendelijk de eventuele nieuwe huurder de mogelijkheid te bieden om de woning te bezichtigen. U maakt zelf afspraken met de nieuwe huurder over overnames. Wij zijn niet verantwoordelijk voor overname van goederen en wij bemiddelen niet bij overname(-kosten). De nieuwe huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de overgenomen goederen.

Eindcontrole

Bij de eindcontrole controleert de woonconsulent of de woning leeg en schoon is en of u alle reparaties en onderhoud volgens afspraak heeft uitgevoerd. De datum van de eindopname staat vast en kan alleen in geval van uitzondering worden verzet. Als u de gemaakte afspraken niet nakomt voor de eindopname, herstellen wij de schade op uw kosten. Ook andere kosten die uit deze vertraging voortvloeien, brengen wij bij u in rekening.

Aandachtspunten:

Sleutels inleveren

De woonconsulent maakt met u afspraken over het inleveren van de sleutels. Het kan zijn dat u de sleutels bij ons op kantoor kunt inleveren of er wordt een gezamenlijke eindopname gepland. U mag absoluut geen sleutels aan anderen geven, dus ook niet aan de nieuwe huurder.

Eindafrekening

Zo snel mogelijk na de beëindiging van de huurovereenkomst sturen wij u een eindafrekening met een overzicht van alle nog te ontvangen of te betalen bedragen.

En tot slot ontvangt u per e-mail een vragenlijst

We zijn benieuwd of u tevreden bent, wat u goed vindt gaan of wat juist anders of beter kan. Het onafhankelijk onderzoeksbureau MAGIS onderzoekt dit voor ons. Wij gebruiken de resultaten om onze dienstverlening te verbeteren.

Webdesign: De Geus Internet