• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nuenen wil met prestatieafspraken versneld sociale huurwoningen toevoegen

Op maandag 11 december ondertekenden gemeente Nuenen, de woningcorporaties Helpt Elkander, Wooninc. en Woonzorg Nederland en de Nuenense huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2024-2028. De focus ligt op het versneld toevoegen van sociale huurwoningen in Nuenen.

Gemeente Nuenen, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de toevoeging van 325 sociale huurwoningen in Nuenen tot 2030. In de prestatieafspraken ligt vast hoe zij ervoor zorgen dat deze woningen er komen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over verduurzaming, betaalbaarheid, doelgroepen en leefbaarheid. Deze maatregelen zijn in lijn met de landelijke prestatieafspraken.

Groot tekort aan sociale huurwoningen in Nuenen
Dagelijks werken alle betrokken partijen hard aan de forse woningbouwopgave die er in Nuenen ligt. In de prestatieafspraken is een aantal concrete afspraken gemaakt om de noodzakelijke versnelling van de nieuwbouw te kunnen realiseren. “Als gemeente onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de ambtelijke capaciteit uit te breiden en van welke subsidies en regelingen er gebruik gemaakt kan worden”, aldus Patrick Kok, wethouder Wonen en Ruimte van gemeente Nuenen. Verder gaan gemeente en corporaties gezamenlijk afspraken maken over hoe ze (ruimtelijke) procedures kunnen versnellen, bijvoorbeeld door bepaalde stappen van de te doorlopen procedure gelijktijdig op te pakken in plaats van na elkaar.

Ook bepalen zij gezamenlijk de kaders voor sociale huurwoningen welke gaan gelden voor nieuwbouwprojecten in de gemeente Nuenen, dus ook voor nieuwbouwprojecten van (commerciële) ontwikkelaars. “Door passende kaders voor sociale huurwoningen te bepalen, brengt de gemeente corporaties beter in positie bij de ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten”, aldus Sylvester Putters, directeur-bestuurder van Helpt Elkander.

De huurdersorganisaties zijn tevreden met de meer concretere afspraken over de noodzakelijke versnelling van de nieuwbouw. “Zodat er sociale huurwoningen beschikbaar komen voor zowel ouderen als jongeren in Nuenen”, aldus Tina Klep van het Huurdersplatform Helpt Elkander.

Plannen voor ruim 300 sociale huurwoningen
Er zijn momenteel al plannen in voorbereiding voor 300 sociale huurwoningen, waaronder 137 appartementen aan de Vinkenhofjes en 10 eengezinswoningen aan de Lyndakkers. In 2023 is Helpt Elkander gestart met de bouw van 41 appartementen aan de Wederikdreef en Wooninc. met de realisatie van 58 sociale huurwoningen in Nuenen-West. In 2022 nam Wooninc. alle 216 sociale huurwoningen van Woonbedrijf in Nuenen over. “Wooninc. zet zich daarom de komende jaren nog actiever in voor Nuenen, ook op het gebied van nieuwbouw. Wij hebben daarnaast de mogelijkheid om te investeren in middenhuur, via onze dochteronderneming Stayinc.”, aldus Ronald Frins, directeur van Wooninc.

Aandacht voor bijzondere doelgroepen
De gemeente Nuenen werkt ook aan een Woonzorgvisie. Op basis van deze nog vast te stellen visie gaan de gemeente en corporaties in 2024 afspraken maken over de huisvesting van de zorgdoelgroepen waar inzet voor nodig is.
Om ouderen meer passend te laten wonen, start Helpt Elkander in 2024 een pilot waarbij huurders van 65 jaar en ouder uit een grote eengezinswoning met voorrang kunnen doorstromen naar een kleinere gelijkvloerse woning. Hierdoor komen grote woningen beschikbaar voor gezinnen.

Verduurzaming van sociale woningvoorraad belangrijk
Om ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft én om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, staan alle partijen voor een grote verduurzamingsopgave. De corporaties gaan woningen met een E-, F-, of G-label voor 2029 versneld verduurzamen en Helpt Elkander gaat door met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Corporaties leveren ook een bijdrage aan de betaalbaarheid van wonen door de huren in 2024 en 2025 niet harder te laten stijgen dan de CAO-loonontwikkelingen van het voorgaande jaar minus 0,5%.

Foto v.l.n.r. Patrick Kok (wethouder Wonen en Ruimte), Ronald Frins (directeur Bedrijfsvoering Wooninc.), Tina Klep (Huurdersplatform Helpt Elkander), Hans Schouten (Stichting Huurdersplatform Wooninc. en Stayinc.), Jeanne Weel (Huurdersplatform Helpt Elkander), Sylvester Putters (directeur-bestuurder Helpt Elkander).

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet