• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Hennep en verdovende middelen

Wij hanteren een streng beleid

Als u een woning huurt van Helpt Elkander, dan zijn daar bepaalde regels aan verbonden. Eén van deze regels is dat u, in het gehuurde, geen hennep (wiet) mag kweken. Wij verstaan onder het gehuurde: uw woning, berging/schuur en bijbehorende buitenruimtes. Naast het kweken van hennep is het ook verboden om andere drugs (voor) te bereiden, te bewaren en/of te verhandelen. Helpt Elkander stuurt in al deze sitiuaties aan op een beëindiging van de huurovereenkomst.

Kweken in huis is gevaarlijk!

Het kweken van hennep (wiet), daaraan gerelateerde activiteiten en het handelen in harddrugs zijn niet alleen verboden via de Opiumwet, het is ook gevaarlijk. Het geeft bovendien vaak overlast en onrust in de woonomgeving en huurders brengen vaak veel schade toe aan de woning. Daarom treden wij streng op tegen het kweken van hennep en het dealen in harddrugs. Als we hennepplanten of professionele kweekapparatuur aantreffen, melden we het bij de politie en gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter. De kosten van de juridische procedure komen volledig voor uw rekening.

Wij willen niet dat omwonenden worden blootgesteld aan dit soort gevaren en ongemakken

Daarom roepen wij u als huurder op om het altijd te melden aan de politie, als u vermoedt dat iemand hennep kweekt. Dit kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Kenmerken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij:

Lachgas

Daarnaast krijgen wij steeds meer te maken met huurders die lachgas in hun woning hebben en/of daarin handelen. Ook het gebruik van lachgas heeft veelal overlast tot gevolg en de opslag van lachgas leidt tot gevaarlijke situaties. Als wij signalen krijgen dan melden wij dit bij de politie en gemeente en hanteren we ook hierin een streng beleid. We gaan over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter. De kosten van de juridische procedure komen volledig voor uw rekening.

Afspraken

Helpt Elkander heeft een zogenaamd hennepconvenant gesloten. In dit convenant heeft Helpt Elkander met politie, justitie, gemeente, brandweer en andere corporaties afgesproken om gezamenlijk op te treden bij hennepkwekerijen in woningen en woonwijken.

Webdesign: De Geus Internet