• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Hennep

Als u een woning huurt van Helpt Elkander, zijn daar bepaalde regels aan verbonden. Eén van deze regels is dat u, in het gehuurde, geen hennep (wiet) mag kweken. Wij verstaan onder het gehuurde: uw woning, berging/schuur en bijbehorende buitenruimtes.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op verhuurde woningen en de leefomgeving

Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt daardoor aangetast en het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving. Hennepteelt in de woning is dan ook verboden.

Hennep? Einde huurcontract!

Als u toch hennep kweekt, bewaart of verkoopt, dan stuurt Helpt Elkander aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als u niet vrijwillig opzegt, dan starten wij een juridische procedure met als doel ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kosten van de juridische procedure komen volledig voor uw rekening.

Wat verstaan we onder hennep kweken?

Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door Helpt Elkander verstaan: het bedrijfsmatig laten groeien van hennep in/of bij de woning. Daarnaast voert Helpt Elkander een ‘zero tolerance’ beleid. Dit betekent dat wij ook het bewaren, knippen of drogen van hennep niet toestaan. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt Helpt Elkander ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van 'geen goed huurderschap' en stuurt Helpt Elkander aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurders bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzeggen, vraagt Helpt Elkander aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Behalve in zeer bijzondere situaties wordt de eis van Helpt Elkander tot beëindiging van de huurovereenkomst bijna altijd toegewezen. De kosten van zo’n gerechtelijke procedure verhalen we bovendien op de huurder.

Afspraken

Helpt Elkander heeft een zogenaamd hennepconvenant gesloten. In dit convenant heeft Helpt Elkander met politie, justitie, gemeente, brandweer en andere corporaties afgesproken om gezamenlijk op te treden bij hennepkwekerijen in woningen en woonwijken.

Webdesign: De Geus Internet