• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Algemene huurvoorwaarden

Als u een woning gaat huren bij Helpt Elkander, maken wij afspraken met u over zaken die met het huren en bewonen van een woning te maken hebben. Deze afspraken over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene huurvoorwaarden.  Niet iedere huurovereenkomst is exact hetzelfde, want niet iedere woning of woonvorm is hetzelfde.

Webdesign: De Geus Internet