• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Algemene Huurvoorwaarden

Als u een woning gaat huren bij Helpt Elkander, maken wij afspraken met u over zaken die met het huren en bewonen van een woning te maken hebben. Deze afspraken over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Huurvoorwaarden. Niet iedere huurovereenkomst is exact hetzelfde, want niet iedere woning of woonvorm is hetzelfde.

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tussen u en Helpt Elkander heeft u de op dat moment geldende Algemene Huurvoorwaarden ontvangen

Deze blijven van kracht, zo lang de huurovereenkomst geldt.

Wilt u weten welke Algemene Huurvoorwaarden voor u gelden?

Kijk dan in uw huurovereenkomst bij het artikel ‘De Algemene Huurvoorwaarden van verhuurder’. Daarin vindt u de datum van de Algemene Huurvoorwaarden die voor u gelden. Hieronder vindt u de verschillende versies van de Algemene huurvoorwaarden:
Algemene Huurvoorwaarden d.d. 18-12-2023
Algemene Huurvoorwaarden d.d. 2-7-2014
Algemene Huurvoorwaarden d.d. 19-12-2005
Algemene Huurvoorwaarden d.d. 28-9-1995

Webdesign: De Geus Internet