• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

ANBI-status

Helpt Elkander heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Corporaties richten zich direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector.

In het kader van de regels voor ANBI's bieden wij hieronder een overzicht van de bedrijfsgegevens.

Naam van de instelling: Woningstichting Helpt Elkander.
Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN): 2653217.
De contactgegevens vindt u op de pagina contact.
De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten.
Het beleidsplan vindt u op de pagina Ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024.
De bestuurssamenstelling vindt u op de pagina Wie is Helpt Elkander. Daar vindt u ook het Reglement RvC en het Reglement Bestuur.
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u in het jaarverslag op de pagina Verantwoording
Het beloningsbeleid wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag
De financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag op de pagina Verantwoording.

Klik hier voor het formulier.Webdesign: De Geus Internet