• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Regels woningtoewijzing

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Wij mogen geen woningen met een huurprijs tot € 737,14 verhuren aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 39.055,- (prijspeil 2020).

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens?

Dan moet u rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen, het 'passend toewijzen'. Per 1 januari 2020 mogen woningcorporaties aan één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur tot € 619,01. Voor 3 of meerpersoonshuishoudens ligt de grens op € 663,40.

Waarom passend toewijzen?

Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een woning huren die voor hen te duur is. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag u reageren?

Dat hangt af van uw bruto gezamenlijke jaarinkomen en de grootte van uw huishouden. In onderstaand overzicht ziet u op welke woningen uit ons woningbezit u mag reageren. Deze regels gelden alleen voor nieuwe contracten. Ze zijn niet van toepassing op huurders die al een woning van ons huren. Bij elke woningadvertentie op Wooniezie.nl vermelden we duidelijk welke inkomensgrenzen er gelden. Op Wooniezie.nl vindt u ook meer informatie over passend toewijzen.

Samenstelling huishouden* Huishoudinkomen per jaar Kale huurprijs

Eenpersoons huishouden

  Tot en met  € 23.225** Lager of gelijk aan € 619,01
  Tussen € 23.225 en € 39.055 Lager of gelijk aan € 737,14
  Meer dan € 39.055 Vanaf € 737,14

Tweepersoons houden

  Tot en met € 31.550** Lager of gelijk aan € 619,01
  Tussen € 31.550 en € 39.055  Lager of gelijk aan € 737,14
  Meer dan € 39.055 Vanaf € 737,14

Drie- en meerpersoonshuishouden

  Tot en met € 31.550** Lager of gelijk aan € 663,40
  Tussen € 31.550 en € 39.055  Lager of gelijk aan € 737,14
  Meer dan € 39.055 Vanaf € 737,14

* Het totaal aantal personen in een huishouden, inclusief kinderen.
** Bij eenpersoons huishoudens vanaf de AOW-leeftijd geldt de grens € 23.175, bij twee- en meerpersoons huishoudens vanaf de
AOW-leeftijd geldt de grens € 31.475.

Inkomenstoets en inkomensverklaring

Bij een woningaanbieding toetsen wij het huishoudinkomen aan de hand van een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI). Zo’n inkomensverklaring vraagt u gratis aan bij de Belastingdienst (0800-0543). Zorg ervoor dat u, voordat u reageert op een woning, de nieuwste inkomensverklaring (IBRI) heeft. U kunt ieder jaar in juni de nieuwste verklaring opvragen. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan. Als u bij de woningaanbieding deze verklaring niet kunt overhandigen, bieden wij u de woning niet aan en gaan wij verder met de volgende kandidaat.

Webdesign: De Geus Internet