U bent hier:

Klachten

Woningbouwvereniging Helpt Elkander vindt het belangrijk dat u tevreden bent over onze organisatie en  dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, willen we graag dat u dat aan ons laat weten. Alleen dan hebben we de mogelijkheid om samen met u een passende oplossing te zoeken.

Waarover en hoe kunt u een klacht indienen?
Indien u niet tevreden bent, bespreekt u het eerst met de betrokken medewerker. De kans is groot dat u er op dat moment al samen uit komt. Als het gesprek met de medewerker voor u niet het gewenste resultaat heeft, kunt u formeel een klacht indienen. 

U kunt formeel een klacht indienen als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Helpt Elkander, over een medewerker van Helpt Elkander, over uw woning of zaken die daarmee te maken hebben. Aanleidingen voor een klacht zijn bijvoorbeeld:

 • U bent niet tevreden over de uitvoering van een reparatie
 • U bent niet tevreden over de termijn waarbinnen Helpt Elkander iets heeft afgehandeld
 • U vindt dat u niet goed behandeld bent door een van de medewerkers van Helpt Elkander
 • U vindt dat wij iets niet goed doen in de dienstverlening
 • U bent het niet eens met een beslissing die Helpt Elkander genomen heeft
 • U bent ontevreden omdat Helpt Elkander haar afspraken niet is nagekomen.

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier. U kunt ook zelf een brief of een email sturen.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Allereerst registreren wij uw klacht. Daarbij leggen wij vast waarom u niet tevreden bent. Daarna sturen wij de klacht door naar de medewerker die uw klacht kan afhandelen. Binnen vier werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin staat welke medewerker uw klacht in behandeling heeft en wanneer u een reactie kan verwachten. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u een schriftelijke reactie met de uitkomst van de behandeling van uw klacht. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, ontvangt u binnen vier weken schriftelijk bericht met een reden waarom de behandeling langer duurt.

Soms kunnen we een klacht niet oplossen. Simpelweg omdat er regels zijn waarmee wij rekening moeten houden. In dat geval leggen wij u uit waarom wij de klacht niet kunnen oplossen. 

Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de uitkomst? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Alle informatie over deze commissie en de manier waarop u uw geschil kunt voorleggen vindt u hier.

Specifieke klachten

Bij bepaalde specifieke klachten moet u een andere procedure volgen en kunt u bij andere instanties terecht. Bezwaren tegen de huurprijs en de huurverhoging maakt u kenbaar bij de Huurcommissie. Ook geschillen tussen huurder en verhuurder over het onderhoud van de woning of de redelijkheid van de servicekosten legt u voor aan de Huurcommissie.

 

Wilt u daar een klacht of verzoekschrift indienen? Vraag dan een formulier aan bij de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. T (0800) 488 72 43 of ga naar

www.huurcommissie.nl

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten