• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze organisatie en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet helemaal tevreden bent. Als dat zo is, willen we graag dat u dat aan ons laat weten. Alleen dan hebben we de mogelijkheid om samen met u een passende oplossing te zoeken.

Waarover en hoe kunt u een klacht indienen?

Als u niet tevreden bent, bespreekt u dat eerst met de betrokken medewerker. De kans is groot dat u er op dat moment al samen uitkomt. Als het gesprek met de medewerker voor u niet het gewenste resultaat heeft, kunt u formeel een klacht indienen. 

U kunt formeel een klacht indienen als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Helpt Elkander, over een medewerker van Helpt Elkander, over uw woning of zaken die daarmee te maken hebben. Aanleidingen voor een klacht zijn bijvoorbeeld:

U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier. U kunt ook zelf een brief of een e-mail sturen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Allereerst registreren wij uw klacht. Daarbij leggen wij vast waarom u niet tevreden bent. Daarna sturen wij de klacht door naar de medewerker die uw klacht kan afhandelen. Binnen 4 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin staat welke medewerker uw klacht in behandeling heeft en wanneer u een reactie kunt verwachten. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie met de uitkomst van de behandeling van uw klacht. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, ontvangt u binnen 4 weken schriftelijk bericht met een reden waarom de behandeling langer duurt.

Soms kunnen we een klacht niet oplossen. Simpelweg omdat er regels zijn waarmee wij rekening moeten houden. In dat geval leggen wij u uit waarom wij de klacht niet kunnen oplossen. 

Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de uitkomst? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Alle informatie over deze commissie en de manier waarop u uw geschil kunt voorleggen vindt u hier.

Specifieke klachten

Bij bepaalde specifieke klachten moet u een andere procedure volgen en kunt u bij andere instanties terecht. Bezwaren tegen de huurprijs en de huurverhoging maakt u kenbaar bij de Huurcommissie. Ook geschillen tussen huurder en verhuurder over het onderhoud van de woning of de redelijkheid van de servicekosten legt u voor aan de Huurcommissie. Wilt u daar een klacht of verzoekschrift indienen? Dat kan. Voor contact met de Huurcommissie verwijzen wij u naar de contactpagina van de Huurcommissie

Webdesign: De Geus Internet