• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Vacatures

Helpt Elkander is een compacte corporatie die ruim 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. Helpt Elkander beheert ongeveer 1.550 verhuureenheden in de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten, waarvan ongeveer 1.400 woningen.

Met 17 enthousiaste medewerkers zetten we ons dagelijks in voor het bieden van betaalbaar wonen aan de primaire doelgroep. Hierbij focussen we ons op de bestaande voorraad, betrokkenheid van de huurders en samenwerking met lokale partijen.

Op dit moment hebben wij een vacature voor Projectontwikkelaar

Als projectontwikkelaar ben je op de hoogte van en werk je aan diverse vastgoedvraagstukken
op actuele thema’s voor de corporatie zoals: duurzaamheid, (nieuwe) wet- en regelgeving,
nieuwbouw en herontwikkeling. Op deze thema’s ben je tactisch en uitvoerend bezig. Je gaat
actief op zoek naar samenwerking met gemeente, aannemers, adviseurs en huurders om de
doelen te realiseren. Je maakt slim gebruik van de kennis en kunde van deze partijen en weet
deze toe te passen binnen Helpt Elkander.

Je houdt je bezig met het maken van haalbaarheidsstudies, je zorgt dat we onze
nieuwbouwprojecten binnen de kaders realiseren en je geeft je input op het ontwikkelen van
onze wensportefeuille. Je ontvangt leiding van en rapporteert aan de teamleider Vastgoed.

Klik hier voor meer info over de vacature.

Interesse?

Stuur dan voor 30 september je gemotiveerde reactie met cv naar hrm@helpt-elkander.nl t.a.v. mevrouw Frankie Segers.
Wil je eerst meer informatie over de functie en de procedure?
Neem dan contact op met Karin Heilijgers, teamleider Vastgoed via telefoonnummer (040) 787 42 08 of via kheilijgers@helpt-elkander.nl

Webdesign: De Geus Internet