• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Statuten

Helpt Elkander is een maatschappelijke organisatie die graag helder en transparant is over haar handelen. Wij werken volgens bepaalde richtlijnen en normen en we leggen die vast in statuten en reglementen.

Statuten Helpt Elkander

In onze statuten leest u meer over hoe Helpt Elkander bestuurlijk vorm is gegeven en wat de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn.
Lees hier de statuten van Woningstichting Helpt Elkander.

Fiscaal statuut

In dit statuut leest u de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken voor fiscale besluitvorming en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Lees hier het fiscaal statuut van Woningstichting Helpt Elkander.

Webdesign: De Geus Internet