• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Woningbezit

Helpt Elkander verhuurt en beheert ongeveer 1.350 woningen in de gemeente Nuenen c.a. Ons woningbezit ligt verspreid over de verschillende kerkdorpen en wijken en bevat woningen voor verschillende doelgroepen. Wij hebben woningen voor gezinnen, één- en tweepersoonshuishoudens, starters en senioren.

Woningen voor jongeren van 18 t/m 22 jaar

Helpt Elkander heeft een aantal woningen, bestemd voor jongeren van 18 tot en met 22 jaar. Deze woningen hebben een huurprijs onder de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.

Een aantal woningen in onderstaande complexen is bestemd voor jongeren:

Ouderenwoningen

Helpt Elkander heeft een aantal woningen, bestemd voor 55-plussers. Deze woningen alleen worden toegekend aan woningzoekenden waarvan tenminste 1 persoon 55 jaar of ouder is. Daarnaast mogen er geen minderjarige kinderen inwonen.

De onderstaande complexen zijn bestemd voor 55-plussers:

Woningen met zorg

Helpt Elkander bezit 2 complexen met woningen waar zorg geleverd wordt. Dit is een aantal woningen in Jo van Dijkhof en woningen in Sien de Grootstraat in Nuenen. Deze woningen worden verhuurd via de zorgverlener: Archipel.

Wilt u in aanmerking wilt komen voor 1 van deze woningen? Neem dan contact op met het informatiepunt, telefoonnummer (040) 263 59 99 of met Petra van der Burgt via: petra.van.der.burgt@archipelzorggroep.nl.

Webdesign: De Geus Internet