• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024

In 2018 stelde Helpt Elkander na een heroriëntatie op de toekomst het strategisch plan 2019 vast en namen we het besluit om als zelfstandige organisatie verder te gaan. Om als dé corporatie in Nuenen lokaal het verschil te (blijven) maken. In nauwe samenwerking met anderen.

In 2019 vond een verdieping op het strategisch plan 2019 plaats. Het bod aan de samenleving dat we in juni 2019 uitbrachten, vormde de basis voor onze nieuwe ondernemingsstrategie voor de periode 2020 t/m 2024. Van een voornamelijk beherende corporatie met de focus op (betaalbaarheid en kwaliteit van) de bestaande voorraad en zorg voor financiële continuïteit naar een corporatie die gericht is op de opgave in Nuenen en doet wat nodig is. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor een bredere rol- en taakopvatting en voelen wij ons mede verantwoordelijk voor de inclusieve samenleving. Dit komt mede tot uitdrukking in onze naam ‘Helpt Elkander’ die we als onze missie kozen. Een naam die volgens ons na 100 jaar bestaan actueler is dan ooit.

Ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024

Filmpje ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024
Klik op de afbeelding om het filmpje te zien.

In de ondernemingsstrategie beschrijven we onze koers voor de komende jaren. De opgave focust zich op de thema’s:
1. Beschikbaarheid
2. Betaalbaarheid
3. Leefbaarheid
4. Mee doen

Per thema beschrijven we onze ambities voor de komende 5 jaar
Het toevoegen van sociale huurwoningen krijgt prioriteit. De komende 5 jaar voegen we netto 150 betaalbare huurwoningen voor diverse doelgroepen toe aan de voorraad in Nuenen. Om de woonlasten betaalbaar te houden, verduurzamen we 440 woningen naar energielabel B of hoger.
Tevens kiest Helpt Elkander nadrukkelijk voor een bredere rol- en taakopvatting op het gebied van leefbaarheid en sociale inclusie. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan (blijven) doen aan de samenleving. De komende tijd zetten we ons in op het versterken van de verbinding tussen wonen, zorg en welzijn en wonen, leren, werken. Hiervoor zoeken wij actief de samenwerking met onze partners op. Door de toenemende complexiteit van de vraagstukken is er een gedeeld besef dat geen van de partijen het nog alleen kan.
De komende tijd krijgt ook de legitimering bijzondere aandacht. We zoeken naar een verbreding en versterking van de huurdersparticipatie, waarbij we nieuwe eigentijdse vormen ontwikkelen en uitproberen.

Onze ambities zijn ambitieus
Dit betekent een forse investeringsopgave, waarbij we bewust onze grenzen opzoeken. We willen namelijk naar vermogen bijdragen aan de maatschappelijke opgave in Nuenen. Tevens ligt er een interne ontwikkelopgave. Er wordt wat anders van de medewerkers gevraagd dan in de afgelopen jaren.

We hebben er vertrouwen in onze ambities waar te kunnen maken
Wel houden we oog voor de vraag wat we wel en niet op eigen kracht aan kunnen en of hulp van buitenaf nodig is. De opgave in Nuenen staat immers voorop! 

Filmpje ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024

Liever het volledige plan lezen? Klik dan hier

Webdesign: De Geus Internet