• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Rattenoverlast

Ratten kunnen veel overlast veroorzaken. Als u ratten ziet, kunt u dit melden bij de gemeente. Geef bij de melding door wanneer en hoeveel ratten u heeft gezien. De gemeente speelt de informatie door naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Die brengt de overlast in kaart en maakt bij ernstige overlast een voorstel voor aanpak.

Hoe werkt het?

Wilt u iets melden over ongedierte in uw omgeving, dan kunt u dat doen via een Melding onderhoud openbare ruimte. U kunt daarvoor terecht bij het digitale meldpunt (melding openbare ruimte) of telefonisch via (040) 2631 631.

Wat kunt u zelf doen?

Ruim voer voor dieren op
Ratten eten met uw (huis)dieren mee. Daarom is het advies om vogels na schemering niet meer te voeren. En haal (voordat het buiten donker wordt) het voer naar binnen. Voer dat geknoeid is door vogels kan het beste meteen opgeruimd worden. Ook als u konijnen of kippen heeft, is de kans groot dat ratten met uw dieren mee eten. Zorg ervoor dat er in de avond geen voer meer bij uw dieren te vinden is en dat eten afgesloten bewaard wordt.

Voorkom composthopen
Het is belangrijk om etensresten, vallend fruit en noten op te ruimen. Voorkom het maken van composthopen; zo hebben de ratten geen reden om te komen.

Voorkom schuilplaatsen
Ratten zoeken schuilplaatsen, bijvoorbeeld onder rommel, onder houtopslag, onder begroeiing van lage planten en onkruid. Probeer daarom dit soort schuilplaatsen in uw tuin te voorkomen.

Plaats rattenvallen
U kunt rattenvallen plaatsen in de loop van de ratten om de populatie uit te dunnen. Advies is om wekelijks het lokvoer te vervangen en te werken met handschoenen in verband met reukoverdracht.

Doe het samen

Als iedereen meehelpt, is de kans van slagen groter. Bespreek het onderwerp daarom met uw buren. En spreek elkaar er ook op aan als u situaties ziet die beter kunnen.

Webdesign: De Geus Internet