• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Rattenoverlast

Da’s niet fijn. Ratten die zich in of om uw woning bevinden, dient u zelf te bestrijden. De gemeente bestrijdt namelijk geen ratten bij particulieren. Ook Helpt Elkander doet niet aan rattenbestrijding. Wel kunnen wij huurders erop aanspreken, als de rattenoverlast veroorzaakt wordt door een ernstig vervuilde tuin. Verderop geven wij u tips om rattenoverlast te voorkomen.

Wanneer meldt u rattenoverlast bij de gemeente?

Als de rattenoverlast veroorzaakt wordt door ratten afkomstig vanuit openbaar gebied. Bijvoorbeeld een groenstrook van de gemeente, afvalcontainers waar afval buiten ligt, een zeer begroeide sloot of vijver. U maakt dan een melding via het digitale meldpunt (melding openbare ruimte) of telefonisch via (040) 2631 631. Geef bij de melding door wanneer en hoeveel ratten u heeft gezien. De gemeente speelt de informatie door naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Die brengt de overlast in kaart en maakt bij ernstige overlast een voorstel voor aanpak.

Wat kunt u zelf doen?

Ruim voer voor dieren op
Ratten eten met uw (huis)dieren mee. Daarom is het advies om vogels na schemering niet meer te voeren. En haal (voordat het buiten donker wordt) het voer naar binnen. Voer dat geknoeid is door vogels kan het beste meteen opgeruimd worden. Ook als u konijnen of kippen heeft, is de kans groot dat ratten met uw dieren mee eten. Zorg ervoor dat er in de avond geen voer meer bij uw dieren te vinden is en dat eten afgesloten bewaard wordt.

Voorkom composthopen
Het is belangrijk om etensresten, vallend fruit en noten op te ruimen. Voorkom het maken van composthopen; zo hebben de ratten geen reden om te komen.

Voorkom schuilplaatsen
Ratten zoeken schuilplaatsen, bijvoorbeeld onder rommel, onder houtopslag, onder begroeiing van lage planten en onkruid. Probeer daarom dit soort schuilplaatsen in uw tuin te voorkomen.

Plaats rattenvallen
U kunt rattenvallen plaatsen in de loop van de ratten om de populatie uit te dunnen. Advies is om wekelijks het lokvoer te vervangen en te werken met handschoenen in verband met reukoverdracht.

Doe het samen

Als iedereen meehelpt, is de kans van slagen groter. Bespreek het onderwerp daarom met uw buren. En spreek elkaar er ook op aan als u situaties ziet die beter kunnen.

Webdesign: De Geus Internet