• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wie is Helpt Elkander

Helpt Elkander is een woningstichting die eind 2019 al 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.400 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

Organisatiestructuur

De organisatie van Helpt Elkander is als volgt opgebouwd:

organogram


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement en een profielschets.
Sinds 8 december 2014 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
- Mevrouw drs. M.A.J. (Marlie) Bongaerts, voorzitter RvT
- De heer mr. drs. E.S. (Eric) Rijnders, vice-voorzitter RvT
- Mevrouw H.J.A.M. (Rita) Bevers, MSc., lid RvT (op voordracht van de huurders benoemd)

​Een overzicht van de personen in de Raad van Toezicht inclusief hun hoofd- en nevenfuncties vindt u in het rooster van aftreden.

De directeur-bestuurder

Helpt Elkander heeft een eenhoofdig bestuur. De functie van directeur-bestuurder wordt vanaf 22 juli 2020 tijdelijk ingevuld door de heer A.G.M. (Ton) Streppel. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en moet voldoen aan de profielschets.

Medewerkers

Binnen de teams Beleid en Ondersteuning, Klant en Markt en Financiën werken in totaal 14 enthousiaste medewerkers. 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht en bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht en het bestuur voldoet aan de richtlijnen van de brancheorganisatie en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

Webdesign: De Geus Internet