• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wie is Helpt Elkander

Helpt Elkander is een woningstichting die al meer dan 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.400 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

Organisatiestructuur

De organisatie van Helpt Elkander is als volgt opgebouwd:

organogram


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De taken zijn deels statutair vastgelegd, deels omschreven in een reglement en een profielschets
Bestuur en Raad van Toezicht hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het is de eerste zin van de governancecode woningcorporaties. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie op bestuur en toezicht is de weloverwogen mening van commissarissen en bestuur over het toezicht en hoe zich dat zou moeten ontwikkelen.  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw drs. C.F.H. (Carla) Grootjen, voorzitter RvT
- De heer ir. R.A.M.M. (Robèrt) Gradus, lid (op voordracht van de huurders benoemd)
- De heer P.W. (Wim) Hoogers, lid
- De heer W.R. (Willem) Ligtvoet, lid (op voordracht van de huurders benoemd)

​Een overzicht van de personen in de Raad van Toezicht inclusief hun hoofd- en nevenfuncties vindt u in het rooster van aftreden.

De directeur-bestuurder

Helpt Elkander heeft een eenhoofdig bestuur. De functie van directeur-bestuurder wordt vanaf 1 juni 2021 ingevuld door de heer S.D.F.J. (Sylvester) Putters. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie.

De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en moet voldoen aan de profielschets.

Medewerkers

Binnen de teams Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering, Beleid en Ondersteuning werken in totaal 15 enthousiaste medewerkers. 

Beloningsbeleid Raad van Toezicht en bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht en het bestuur voldoet aan de richtlijnen van de brancheorganisatie en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. De beloning wordt verantwoord in het jaarverslag.

Webdesign: De Geus Internet