• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurdersplatform

Meepraten met Helpt Elkander

Helpt Elkander hecht veel waarde aan de mening van de huurders en vindt het belangrijk dat huurders mee kunnen praten over het beleid en de keuzes die we daarin maken. De inbreng van huurders is ook wettelijk geregeld in de Overlegwet en vanuit de nieuwe Woningwet hebben huurders een belangrijkere rol gekregen.

Per 1 december 2015 is de huurdersorganisatie ‘Huurdersplatform Helpt Elkander’ formeel opgericht. Het huurdersplatform behartigt de belangen van onze huurders en vormt daarmee het wettelijk aanspreekpunt voor de huurdersparticipatie.

Huurdersplatform Helpt Elkander

Huurdersplatform Helpt Elkander bestaat uit een vaste kerngroep en een platform. De kerngroep bewaakt het proces van participatie en praat met het platform inhoudelijk mee. Het platform staat open voor incidentele deelname door geïnteresseerde huurders, afhankelijk van het thema. Het platform kent dus vaste en wisselende leden. Daarbij is het van belang dat het platform de mening van de achterban vertegenwoordigt en dus nauw contact onderhoudt met de buitenwereld.

Meer informatie over het Huurdersplatform en hoe u lid kunt worden, vindt u op haar website: www.huurdersplatform-helptelkander.nl.

Huurdersplatform Helpt Elkander

Webdesign: De Geus Internet