• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Heijmans gaat 10 woningen bouwen voor Helpt Elkander

Op donderdag 21 december ondertekenden onze directeur-bestuurder Sylvester Putters en Gijs Wagemakers, directeur van Heijmans de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 10 WoonST woningen. Op de hoek Lyndakkers/Wielewaallaan in Nuenen is een plan gemaakt voor 10 eengezinswoningen. Dit is ook weer een nieuwbouwproject van Helpt Elkander.

Op de locatie Lyndakkers 31 staat nu nog 1 vrijstaande woning op een heel groot perceel. Die woning maakt plaats voor 10 woningen bestemd voor gezinnen. Dat Heijmans die gaat bouwen, is met de ondertekening beklonken. De ruimtelijke procedure bij de gemeente moet nog doorlopen worden. De verwachting is dat de woningen medio 2025 opgeleverd worden.

Grote opgave sociale huurwoningen
De komende jaren ligt er een opgave om netto 325 sociale huurwoningen toe te voegen in Nuenen. Helpt Elkander timmert flink aan de weg om dat doel te halen. “Deze maand vierden we de start van de bouw van 41 nieuwe woningen op de locatie Wederikdreef en tegelijkertijd is het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 137 nieuwe appartementen op de Vinkenhofjes ter inzage gelegd. Fijn dat we na een lange voorbereidingstijd nu concrete stappen zetten. En wat ons betreft, pakken we door”, aldus onze directeur-bestuurder.

Lagere kosten en sneller bouwproces
De 10 woningen aan de Lyndakkers maken onderdeel uit van de afspraken tussen 13 woningcorporaties en de 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Deze partijen bundelden hun krachten en maakten in 2021 gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde, sociale huurwoning: WoonST. Het doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Zo willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen. Gijs Wagemakers: “Een gestandaardiseerde woning betekent niet dat alle huizen hetzelfde zijn. De efficiënte basiswoning heeft een vaste kern, maar door de vele variaties in de gevel zorgen we ervoor dat geen een project hetzelfde is.” Er zijn al diverse WoonST-voorbeelden te zien in de regio bij collega-corporaties ‘Thuis en Woonpartners.

Op de foto v.l.n.r. Ivo Haarmans (ontwerpcoördinator Heijmans), Gijs Wagemakers (directeur Heijmans), Sylvester Putters (directeur-bestuurder Helpt Elkander) en Angela Werner (teamleider Vastgoed Helpt Elkander)

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet