• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Huurprijs en betaling

Huurprijs en servicekosten

U huurt een woning van Helpt Elkander en daarvoor betaalt u elke maand huur. In de huurovereenkomst staat welke huurprijs u moet betalen. De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd per 1 juli. 

Servicekosten

Huurders van appartementen betalen naast de huur maandelijks een voorschot op de zogenaamde servicekosten. Servicekosten zijn kosten die u volgens uw huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Helpt Elkander levert hiervoor bijvoorbeeld water, energie en diensten zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten; denk bijvoorbeeld aan het trappenhuis. Om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, vindt u terug in uw huurovereenkomst. Meer informatie over servicekosten vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Streefhuren

Voor iedere woning bepalen we een streefhuur. De streefhuur is de prijs die een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Die prijs ligt dus lager dan de huurprijs die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning op basis van het wettelijk geldende puntensysteem.

Hoe bepaalt Helpt Elkander de streefhuren?

De streefhuur is een prijs die Helpt Elkander redelijk en passend vindt bij de woning. Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de streefhuren is het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze doelgroep. In overleg met het Huurdersplatform Helpt Elkander hebben wij de streefhuren als volgt bepaald. We koppelen de streefhuren aan de huurgrenzen (ook wel aftoppingsgrenzen genoemd) die gelden voor de huurtoeslag en het passend toewijzen. De aftoppingsgrenzen worden elk jaar verhoogd. Dit betekent dat ook de streefhuren ieder jaar omhoog gaan. Dit geldt ook voor de maximale huurtoeslaggrens. In 2020 is de maximale huurtoeslaggrens verhoogd naar € 737,14.

De basis voor het bepalen van de streefhuren is het aantal slaapkamers:

Op deze regels gelden 2 uitzonderingen: 

 

Huur betalen

U betaalt de huur vooraf. Dit betekent dat uw huur vóór de 1e van de maand bij ons binnen moet zijn. Dat staat ook in de bepalingen in de huurovereenkomst. Alleen als u ons machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven, incasseren wij de huur rond de 5e dag van de betreffende maand.

Wijze van betalen

U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

Rekeningnummer
ING bank
IBAN: NL81INGB0528225642

Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden problemen krijgt met het betalen van de huur. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing. Neem dus tijdig contact met ons op en voorkom onnodig veel problemen bij het betalen van de huur.

We kunnen een betalingsregeling afspreken

Dit brengt geen kosten met zich mee. En we kunnen ook kijken of er instanties zijn die u verder kunnen helpen. Als er meer speelt dan alleen een huurachterstand, kunt u contact opnemen met de LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Maatregelen

Zodra er daadwerkelijk huurachterstand ontstaat, zijn we bij Helpt Elkander duidelijk. Wij ondernemen dan de volgende stappen:

 1. Wij sturen een betalingsherinnering
  Is de huur niet op tijd binnen, dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. U kunt dan alsnog de huur betalen of een betalingsregeling met ons treffen.
 1. Wij sturen een aanmaning
  Als u niet reageert op onze betalingsherinnering ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt dan een laatste kans om de huur alsnog te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen.
 1. Wij schakelen een deurwaarder in
  Als u niet reageert op onze aanmaning, geven wij de vordering in handen aan een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente zijn dan altijd voor uw rekening. Met onze goedkeuring kunt u via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. Als u de afspraak met de deurwaarder niet nakomt, kan de deurwaarder de vordering doorsturen naar de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook wij willen dit voorkomen. Daarom vragen we u direct contact met ons op te nemen bij betalingsproblemen.
Webdesign: De Geus Internet