• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Huurprijs en betaling

Huurprijs en servicekosten

U huurt een woning van Helpt Elkander en daarvoor betaalt u elke maand huur. In de huurovereenkomst staat welke huurprijs u moet betalen. De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd per 1 juli. 

Servicekosten
Huurders van appartementen betalen naast de huur maandelijks een voorschot op de zogenaamde servicekosten. Servicekosten zijn kosten die u volgens uw huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Helpt Elkander levert hiervoor bijvoorbeeld water, energie en diensten zoals het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten; denk bijvoorbeeld aan het trappenhuis. Om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, vindt u terug in uw huurovereenkomst. Meer informatie over servicekosten vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Streefhuren

De overheid bepaalt de kwaliteit van woningen op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten uw woning krijgt, hoe hoger de huurprijs mag zijn. De kenmerken van de woning zijn hierbij belangrijk. Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt en hoeveel slaapkamers de woning heeft. Maar ook hoe energiezuinig de woning is. Hoe energiezuiniger, hoe meer punten. De overheid bepaalt zo hoeveel huur we mogen vragen voor een woning.

Voor iedere woning bepaalt Helpt Elkander een streefhuur. De streefhuur is de prijs die een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Die prijs ligt dus altijd lager dan de maximale huurprijs op basis van het wettelijk geldende puntensysteem. Gemiddeld vragen wij ± 74% van de maximale huurprijs.

Hoe bepaalt Helpt Elkander de streefhuren?
De streefhuur is een prijs die Helpt Elkander redelijk en passend vindt bij de woning. Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de streefhuren is het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze doelgroep. In overleg met het Huurdersplatform Helpt Elkander hebben wij de streefhuren als volgt bepaald. 

De streefhuur van een woning wordt bepaald op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Dus hoe meer punten een woning heeft hoe hoger de streefhuur, waarbij we rekening houden met de huurprijzen die gelden voor de huurtoeslag (ook wel aftoppingsgrenzen genoemd) en het passend toewijzen. Hierop is een aantal uitzonderingen: we houden voldoende woningen voor jongeren tot 23 jaar met een streefhuur op de kwaliteitskortingsgrens (€ 452,20); de woningen die voor sloop zijn gelabeld, behouden de huidige huurprijs als streefhuur en de niet-daeb woningen hebben een streefhuur boven de maximale huurgrens voor huurtoeslag (>€ 808,06).

Jaarlijks bepalen we de streefhuren opnieuw waarbij we rekening houden met eventuele wijzigingen in het puntenstelsel en/of wijzigingen van de aftoppingsgrenzen.

Huur betalen

U betaalt de huur vooraf. Dit betekent dat uw huur vóór de 1e van de maand bij ons binnen moet zijn. Dat staat ook in de bepalingen in de huurovereenkomst. Alleen als u ons machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven, incasseren wij de huur rond de 5e dag van de betreffende maand.

Wijze van betalen
U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

Rekeningnummer
ING bank
IBAN: NL81INGB0528225642

Huurachterstand

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden problemen krijgt met het betalen van de huur. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing. Neem dus tijdig contact met ons op en voorkom onnodig veel problemen bij het betalen van de huur.

We kunnen een betalingsregeling afspreken
Dit brengt geen kosten met zich mee. En we kunnen ook kijken of er instanties zijn die u verder kunnen helpen. Als er meer speelt dan alleen een huurachterstand, kunt u contact opnemen met de LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Maatregelen
Zodra er daadwerkelijk huurachterstand ontstaat, zijn we bij Helpt Elkander duidelijk. Wij ondernemen dan de volgende stappen:

 1. Wij sturen een betalingsherinnering
  Is de huur niet op tijd binnen, dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. U kunt dan alsnog de huur betalen of een betalingsregeling met ons treffen.
 1. Wij sturen een aanmaning
  Als u niet reageert op onze betalingsherinnering ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt dan een laatste kans om de huur alsnog te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen.
 1. Wij schakelen een deurwaarder in
  Als u niet reageert op onze aanmaning, geven wij de vordering in handen aan een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente zijn dan altijd voor uw rekening. Met onze goedkeuring kunt u via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. Als u de afspraak met de deurwaarder niet nakomt, kan de deurwaarder de vordering doorsturen naar de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook wij willen dit voorkomen. Daarom vragen we u direct contact met ons op te nemen bij betalingsproblemen.
Webdesign: De Geus Internet