U bent hier:

Sponsorbeleid

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor het sponsorbeleid van woningcorporaties en dus ook voor Helpt Elkander. De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties geen sponsoractiviteiten meer mogen ondernemen.

Leefbaarheid
Woningcorporaties mogen nog wel onder strakke voorwaarden bijdragen aan de leefbaarheid.
Helpt Elkander wil initiatieven van eigen huurders op het gebied van leefbaarheid graag blijven ondersteunen. Als duidelijke voorwaarde hierbij geldt dat de initiatieven een relatie moeten hebben met onze woningen en de directe woonomgeving.

Bent u huurder en heeft u een leuk initiatief dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in uw directe woonomgeving? Dan kunt een verzoek tot (financiële) bijdrage indienen bij Helpt Elkander.
Geeft u daarbij in ieder geval aan: wie, wat, waar, waarom, wanneer, doelgroep en doelstelling. U kunt uw verzoek mailen naar: info@helpt-elkander.nl. Uiteraard kunt u het ook per post aan ons verzenden.

Wij beoordelen uw verzoek zorgvuldig en laten u zo spoedig mogelijk weten of we op uw verzoek in kunnen gaan.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten