• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurverhoging 2024

Helpt Elkander verhoogt jaarlijks per 1 juli de huurprijzen. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur verhoogd mag worden. In 2024 is dat maximaal 5,8% voor sociale huurwoningen en maximaal 5,5% voor vrije sectorwoningen.

Een huurverhoging is nooit fijn, maar wél nodig

Helpt Elkander verhoogt de huren conform de afspraken die we gemaakt hebben met onder andere de Woonbond in de nationale prestatieafspraken. Een huurverhoging is nodig om de enorme opgaven die we (landelijk en lokaal) hebben met nieuwbouw, onderhoud, renovaties, verduurzaming en leefbaarheid te kunnen betalen. De huren zijn onze inkomsten. Zonder inkomsten kunnen we niet investeren.

Een sociale woning huren blijft betaalbaar

De verhoging van de huur is lager dan de verhoging van de inkomsten van veel huurders, omdat lonen en uitkeringen harder zijn gestegen. Ook het Nibud heeft uitgerekend dat de zogenaamde huurquote (het aandeel van het inkomen dat huurders kwijt zijn voor huur) is gedaald. De huurtoeslag is verhoogd met gemiddeld € 34 per maand. Dat compenseert voor de meeste huurders die een huurverhoging krijgen de huurverhoging. Daarnaast kan een deel van de huurders van een sociale woning ook in 2024 aanspraak maken op de eenmalige wettelijke huurverlaging

Hieronder leest u meer over de huurverhoging die Helpt Elkander dit jaar doorvoert.

Huurverhoging per 1 juli 2024

Met Huurdersplatform Helpt Elkander hebben wij de volgende afspraken gemaakt over de huurverhoging per 1 juli 2024:

Voor sociale huurwoningen geldt het volgende:

 

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoonshuishoudens

€ 52.753 - € 62.191

Hoger dan € 62.191

Meerpersoonshuishoudens**

€ 61.046 - € 82.921

Hoger dan € 82.921

Huurverhoging

€ 50*

€ 100*

*) Maar niet verder dan de maximaal toegestane huurprijsgrens van de woning.
**) Let op: bij een meerpersoonshuishouden wordt van inwonende kinderen die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 23 jaar alleen het inkomen meegeteld dat boven € 22.356 uit komt.

Voor de vrije sectorwoningen geldt het volgende:
De huurprijs voor de vrije sectorwoningen verhogen we met 5,5%. Controleer of u in een vrijesectorwoning woont.

Voor de garages geldt het volgende:
De huurprijs voor de garages/parkeerplaatsen verhogen we met 5,3%.

Alle huurders ontvangen voor 1 mei van ons een brief

Met daarin informatie over de nieuwe huurprijs per 1 juli 2024.
Betaalt u servicekosten? De afrekening van de servicekosten heeft u dit jaar al eerder ontvangen.

Bezwaar huurverhoging

Redenen om bezwaar te maken
Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er naast de reguliere bezwaarredenen nog aanvullende bezwaarredenen mogelijk. Bijvoorbeeld als uw (gezins)inkomen na 2022 is gedaald. Of als er een persoon is meegeteld in uw huishouden die per 1 juli 2024 niet meer tot het huishouden behoort.

Lees op de website van de Huurcommissie om welke redenen u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Meer informatie over wanneer u bezwaar kunt maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u hier.

Op de website van de Woonbond kunt u met de online check eenvoudig controleren of de huurverhoging aan de regels voldoet en of u bezwaar kunt maken.

Hoe bezwaar maken?

Heeft u een geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging? Dan moet uw bezwaar vóór 1 juli bij ons binnen zijn. U kunt gebruikmaken van deze voorbeeldbrief.

Heeft u moeite om rond te komen?

Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met alle kosten die blijven stijgen. Ons advies blijft: neem snel contact met ons op als er een betalingsachterstand dreigt te ontstaan. Onze medewerkers kijken graag samen met u wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. En zeker niet te laten oplopen. U bereikt onze medewerkers via (040) 283 45 08.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de jaarlijkse huurverhoging en alles wat daarmee te maken heeft? Dit kunt u lezen in de Huurkrant Helpt Elkander 2024. Heeft u liever een papieren versie van de Huurkrant 2024? Vraag er gerust naar. In ons kantoor liggen gedrukte exemplaren. Als u dat liever heeft, mag u er 1 meenemen.

Huurkrant Helpt Elkander 2024


Veel gestelde vragen

Waarom krijg ik een huurverhoging?
De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om nieuwe woningen te kunnen bouwen en woningen te kunnen onderhouden en beheren. De kosten van nieuwbouw, onderhoud en beheer stijgen jaarlijks. De huren zijn onze inkomsten. Zonder inkomsten kunnen we niet investeren. Daarom is een huurverhoging nodig. Helpt Elkander verhoogt de huren conform de afspraken de we gemaakt hebben met onder andere de Woonbond in de nationale prestatieafspraken.

Hoe gaat de betaling van het nieuwe huurbedrag per 1 juli 2024?
Voor alle huurders die automatisch de huur betalen, verhogen wij het af te schrijven bedrag vanaf 1 juli. Ook op de digitale acceptgirokaart passen wij het bedrag aan. Maakt u zelf iedere maand de huur over? Pas dan zelf het huurbedrag aan per 1 juli.

Moet ik iets doen voor mijn huurtoeslag?
Wij geven voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Controleer wel zelf of de gegevens goed zijn verwerkt via www.belastingdienst.nl/toeslagen

Het is handig om ook meteen uw inkomen te controleren. Zo krijgt u het bedrag waar u recht op heeft. Het kan zijn dat de Belastingdienst uw huurtoeslag niet meteen aanpast, maar pas aan het einde van het jaar verrekent.      

Heeft u nog geen huurtoeslag en wilt u weten of u in aanmerking komt?
Ga naar www.toeslagen.nl/proefberekening en maak een proefberekening. U vult uw gegevens in en ziet dan of u toeslag krijgt en zo ja, ook hoeveel toeslag u krijgt. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Veel gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging

Weet Helpt Elkander nu hoeveel ik verdien?
Helpt Elkander heeft bij de Belastingdienst de inkomensgegevens van de adressen van huurders opgevraagd. De Belastingdienst heeft voor deze adressen codes verstrekt die aangeven in welke categorie de inkomens vallen. Wat precies uw inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoeft u niet met ons te delen.

Naar welke inkomensgegevens wordt gekeken?
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gekeken naar het inkomen van 2022 en naar de samenstelling van het huishouden zoals op het moment van aanvragen bij de Belastingdienst bekend is.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?
Alle inkomens van de huurder(s) en eventuele medebewoners van de woonruimte bij elkaar opgeteld.

Tellen alle inkomens mee?
Alle inkomens tellen mee, ook die van medebewoners. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 jaar waren, telt alleen het inkomen boven het minimumloon (€ 22.356) mee. De Belastingdienst corrigeert dit inkomen automatisch. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Webdesign: De Geus Internet