Privacyverklaring

Helpt Elkander vindt uw privacy belangrijk. Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons gegeven zijn.

Wij verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige, beveiligde en transparante manier. In onze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen. En leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Het gaat om persoonsgegevens van huurders, medehuurders, medebewoners, woningzoekenden, kopers, leveranciers en externe relaties van Helpt Elkander.

 De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing binnen de EU. Wij handelen volgens deze wet. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt daar toezicht op.

 

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten