• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Veel gestelde vragen

1. Wat houdt de maximale inkomensgrens voor een sociale huurwoning in?

In 2023 moeten woningcorporaties tenminste 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 44.035 (eenpersoonshuishouden) en € 48.625 (tweepersoonshuishouden) (prijspeil 2023). Daarnaast mogen ze 7,5% van de vrijkomende woningen vrij toewijzen. Een corporatie kan dit percentage verhogen naar maximaal 15%, wanneer ze hierover prestatieafspraken maken met de gemeente en huurdersorgansiatie. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen worden toegewezen aan de doelgroep.

2. Geldt de inkomensgrens ook voor zittende huurders?

Nee, de inkomensgrens geldt alleen op het moment dat er sprake is van een nieuw huurcontract. Dit geldt dus ook als er sprake is van woningruil. Huurders die meer verdienen en nu in een sociale huurwoning wonen, merken niets van de nieuwe inkomensgrens, tenzij zij op zoek gaan naar een andere sociale huurwoning. Het inkomen wordt dan opnieuw getoetst. Daarnaast gelden sinds januari 2016 de regels voor het passend toewijzen bij het verhuren van woningen.

3. Wat wordt verstaan onder de “huurprijs” voor huurwoningen met een huurprijs van € 808,06 of lager?

Alleen de “kale” huur, dat wil zeggen de prijs die verschuldigd is voor enkel het gebruik van de woning. Servicekosten vallen hier dus niet onder.

4. Om welk inkomen gaat het bij het toewijzen van huurwoningen?

Bij het inkomen van de toekomstige huurder(s) gaat het om het belastbare inkomen van het huishouden. Het huishoudinkomen is de som van het belastbare inkomen van de huurder en eventueel meerderjarige medebewoners. Het gaat om het gezamenlijke belastbaar inkomen op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan. Eventuele inkomens van kinderen tellen niet mee.

​5. Hoe reken ik het belastbaar huishoudinkomen uit?

Onder het belastbaar huishoudinkomen wordt het belastbaar inkomen verstaan van alle medebewoners van 18 jaar en ouder. Hierbij moet u ook het vakantiegeld en een eventuele 13e maand optellen. Er zijn nog andere inkomsten die worden toegerekend aan het belastbaar inkomen.

6. Hoe wordt het belastbaar huishoudinkomen getoetst?

Het inkomen moet schriftelijk worden aangetoond op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan. Dat kan door middel van de volgende documenten, waarbij in bepaalde situaties, zoals bij partneralimentatie, andere gegevens nodig zullen zijn:

U ondertekent bij acceptatie van de woning een verklaring dat u de juiste en volledige gegevens heeft aangeleverd.

7. Waarom moet ik mijn inkomen schriftelijk bewijzen?

De corporaties moeten aan de accountant kunnen aantonen dat zij zich houden aan de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen.

8. Geldt er naast een inkomenstoets ook een vermogenstoets?

Het vermogen zelf wordt niet meegerekend met de inkomenstoets, maar wel de inkomsten uit vermogen, bijvoorbeeld rente die men ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de inkomstenbelasting). Dit telt mee in de berekening van het belastbaar huishoudinkomen.

9. Waarom moet ik een verklaring ondertekenen?

Hiermee verklaart u dat de vragen met betrekking tot de inkomensgegevens, het vermogen en de huishoudsamenstelling naar waarheid zijn ingevuld en compleet zijn beantwoord.

10. Wordt de inkomensgrens jaarlijks aangepast?

Ja, de grens wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd door de overheid. De inkomensgrens voor een eenpersoonshuishouden bedraagt € 44.035,- en voor een meerpersoonshuishouden € 48.625,- (prijspeil 2023).

11. Wat als mijn partner bij mij intrekt?

Het inkomen van een toekomstige partner telt niet mee, wanneer hij op een later tijdstip bij de hoofdhuurder intrekt.

12. Ik wil graag met iemand mijn persoonlijke situatie bespreken. Kan dat?

U kunt altijd een afspraak maken om uw persoonlijke situatie en mogelijkheden met een medewerker van Helpt Elkander te bespreken.

Webdesign: De Geus Internet