Regels voor toewijzen woningen

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Helpt Elkander mag geen woningen met een huurprijs tot  € 720,42 verhuren aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 38.035 (prijspeil 2019).

In het geval u een inkomen heeft onder de huurtoeslaggrens moet u rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen, het 'passend toewijzen'. Per 1 januari 2019 mogen woningcorporaties aan één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur tot € 607,46. Voor drie of meerpersoonshuishoudens ligt de grens op € 651,03.

Waarom passend toewijzen?
Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een woning huren die voor hen te duur is. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag u reageren?

Dat hangt af van uw bruto gezamenlijke jaarinkomen en de grootte van uw huishouden. In dit overzicht ziet u op welke woningen uit ons woningbezit u mag reageren. Deze regels gelden alleen voor nieuwe contracten. Ze zijn niet van toepassing op huurders die al een woning van ons huren. 

Bij elke woningadvertentie op Wooniezie vermelden we duidelijk welke inkomensgrenzen er gelden. Op Wooniezie vindt u ook meer informatie over passend toewijzen

Inkomenstoets en inkomensverklaring

Bij een woningaanbieding toetsen wij het huishoudinkomen aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst (IBRI). Zorg ervoor dat u, voordat u reageert op een woning, een meest recente inkomensverklaring (IBRI) heeft. U kunt ieder jaar in juni de meest recente verklaring opvragen. Een inkomensverklaring (IBRI) vraagt u gratis aan bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan!  Indien u deze verklaring bij de woningaanbieding niet kunt overhandigen, kunnen wij u de woning niet aanbieden en gaan wij verder met de volgende kandidaat.


Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten