Regels voor toewijzen woningen

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Helpt Elkander mag geen woningen met een huurprijs tot  € 710,68 verhuren aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 36.798 (prijspeil 2018).

In het geval u een inkomen heeft onder de huurtoeslaggrens moet u rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen, het 'passend toewijzen'. Per 1 januari 2018 mogen woningcorporaties aan één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur tot € 597,30. Voor drie of meerpersoonshuishoudens ligt de grens op € 640,14.

Waarom passend toewijzen?
Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een woning huren die voor hen te duur is. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag u reageren?

Dit hangt af van uw bruto gezamenlijke jaarinkomen en de grootte van uw huishouden. In onderstaande tabel kunt u zien op welke woningen uit ons woningaanbod u mag reageren (groene vakken) en op welke woningen niet (rode vakken). Let op: voor zittende huurders verandert er niets! De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.Op Wooniezie staat ook een handig overzicht.

Bij elke woningadvertentie op Wooniezie vermelden we duidelijk welke inkomensgrenzen er gelden. 

 

Kale huurprijs (3)

Huishouden (1)

Bruto huishoudinkomen (2)

Tot
€ 417,34

Tot
€ 597,30

Tot
€ 640,14

Tot
€ 710,68

Eenpersoons

Tot € 22.400*


 

 

 

Eenpersoons

€ 22.400 - € 36.798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweepersoons

Tot € 30.400


 

 

 

Tweepersoons

€ 30.400 - € 36.798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie- of meerpersoons

Tot € 30.400


 

 

 

Drie- of meerpersoons

€ 30.400 - € 36.798

 

 

 

 

*€ 22.400 geldt voor huishoudens onder de AOW leeftijd. Boven de AOW leeftijd geldt een inkomen van maximaal € 22.375.

(1) Huishoudsamenstelling. Inwonende kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden. Een moeder met kind telt dus net zoals een man en een vrouw als tweepersoonshuishouden
(2) Het bruto jaarlijks huishoudinkomen. Inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen.
(3) Dit betreft de maximale kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten 

Inkomenstoets en inkomensverklaring

Bij een woningaanbieding toetsen wij het huishoudinkomen aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst (IBRI). Zorg ervoor dat u, voordat u reageert op een woning, een meest recente inkomensverklaring (IBRI) heeft. U kunt ieder jaar in juni de meest recente verklaring opvragen. Een inkomensverklaring (IBRI) vraagt u gratis aan bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan!  Indien u deze verklaring bij de woningaanbieding niet kunt overhandigen, kunnen wij u de woning niet aanbieden en gaan wij verder met de volgende kandidaat.Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten