Reparatieverzoek indienen

Is er iets stuk of versleten in uw woning, dan kunt u een reparatieverzoek indienen bij Helpt Elkander. U kunt dit via deze website of telefonisch doen.

Voordat u een reparatieverzoek indient kunt u in het onderhoud-abc zien of de reparatie/ onderhoud door de huurder of door Helpt Elkander moet worden uitgevoerd.

Onderhouds-ABC

Website

U kunt via deze website 24 uur per dag, 7 dagen per week een reparatieverzoek aan ons doorgeven. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Online een reparatieverzoek indienen

Telefonisch

Telefonisch kunt u uw reparatieverzoek op werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur aan ons doorgeven via het telefoonnummer: (040) 283 45 08.

Spoedeisende reparatieverzoeken

Heeft u een probleem dat met spoed opgelost moet worden, zoals een lekkage of een volledige stroomuitval, dan adviseren wij u om uw reparatieverzoek altijd telefonisch te melden. Dit kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doen via het telefoonnummer: (040) 283 45 08. Buiten onze openingstijden wordt u te woord gestaan door een medewerker van Alert service. Zij sturen indien nodig een aannemer aan om het probleem te verhelpen.

CV storingen, glasschade of verstoppingen

Voor storingen aan uw CV, glasschade of verstoppingen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerende bedrijven.

Storingen aan CV-installatie:                                     
Breman via telefoonnummer 0900 - 821 21 74

Lees hier hoe u de storing aan uw CV-installatie zelf kunt oplossen.

Glasschade:
Glasbedrijf Smits via telefoonnummer (040) 283 56 19

Lees hier de voorwaarden behorend bij de glasschadeverzekering.

Verstoppingen:
C.O.R. Rioolontstoppingsbedrijf via telefoonnummer (040) 283 60 43

Lees hier hoe u een verstopt riool kunt voorkomen.

Wanneer bent u zelf verantwoordelijk?

Helpt Elkander voert alleen onderhoud uit aan zaken die conform de huurovereenkomst voor rekening komen van de verhuurder. In de wet is geregeld welke vormen van onderhoud en reparaties voor rekening van de huurder zijn en welke voor rekening van de verhuurder. Het 'kleine onderhoud' van de woning is in de meeste gevallen voor rekening van de huurder. Het ‘grote onderhoud’, vaak aan de buitenkant of aan technische installaties binnen de woning, is voor rekening van Helpt Elkander.
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten