Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbest werd tot 1994 vaak gebruikt in materialen in de bouw, omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop was. Later werd bekend dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid en is het gebruik in 1994 verboden. Het is goed om te weten dat zolang asbest niet beschadigd is, het geen gevaar vormt voor de gezondheid.

Asbestinventarisatie

Helpt Elkander verhuurt ook woningen die voor 1994 gebouwd zijn. Om te weten of er in deze woningen asbesthoudend materiaal is verwerkt laat Helpt Elkander begin 2016 een asbestinventarisatie uitvoeren.

Tijdens een asbestinventarisatie wordt bepaald of er asbest aanwezig is, om wat voor soort asbest het gaat en in hoeverre het risico’s met zich meebrengt. Dit is belangrijke informatie bij eventuele toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de woningen, door Helpt Elkander of door de huurder.  
De inventarisatie wordt gedaan op basis van een steekproef. Dit houdt in dat wij van elk woningtype een aantal woningen onderzoeken. Omdat veel van onze woningen per woningtype bijna gelijk zijn, hoeven we niet alle woningen van voor 1994 te onderzoeken om een goed beeld te krijgen.

Huurders die in de betreffende woningen wonen worden hierover persoonlijk geïnformeerd zodra bekend is wanneer de inventarisatie gaat plaatsvinden. Uiteraard worden zij ook geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de eventueel noodzakelijk vervolgacties.

Asbestvezels gevaarlijk?

Het is goed om te weten dat zolang asbest niet beschadigd is, het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Wat gevaarlijk is aan asbest zijn de asbestvezels. Die komen vrij als het asbest wordt bewerkt, bijvoorbeeld als u erin zaagt of boort of als u het schuurt of breekt. De vezels vormen een gevaar als u ze inademt. Zolang u asbest niet bewerkt, is er dus niet veel aan de hand.

Asbest herkennen

Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen. Veel voorkomende plekken zijn: in huis (kruipluiken, schotjes achter de cv of in de meterkast, schachten of kanalen en (oud) vloerzeil) of buiten (bijvoorbeeld bloembakken, balkonschermen, zelf gebouwde schuurtjes). Behalve aan de woning, kan asbest ook zitten in oud vloerzeil of bijvoorbeeld in een door de vorige bewoner zelfgebouwd schuurtje. Weghalen van asbest moet in veel gevallen gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Op de website van de gemeente Nuenen vindt u hier meer informatie over.

Wat kunt u zelf doen?

Is uw woning van voor 1994? Bedenk dan als u gaat klussen dat u asbest tegen kunt komen. Als u twijfelt, bewerk het materiaal dan in ieder geval niet!

Meer informatie over asbest

Op de website van het kenniscentrum van het ministerie van infrastructuur & milieu vindt u allerlei informatie over asbest en asbesttoepassingen.

Meer weten over asbest en gezondheid? Lees dan het informatieblad Asbest van Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant en Zeeland.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten