Overlast en strafbare feiten

Bij strafbare feiten

Als u in uw omgeving strafbare feiten constateert, daar overlast van ondervindt en er misschien zelfs slachtoffer van wordt, dan kan de volgende informatie u helpen:

Bij angst voor represailles

Met name bij het constateren van strafbare feiten kunnen melders bang zijn voor mogelijke represailles ('terugpakken'). In deze gevallen adviseren wij altijd om melding c.q. aangifte te doen bij de politie en/of een afspraak te maken met een buurtbrigadier. In sommige gevallen kan ook de LEVgroep hulp verlenen. Zij kunnen uw verhaal bijvoorbeeld op papier zetten maar u ook persoonlijk ondersteunen in deze moeilijke situatie.

Persoonlijke ondersteuning

Als u geconfronteerd wordt met overlast in combinatie met strafrechtelijke zaken, ondersteunt Helpt Elkander u zo veel mogelijk. Wij adviseren u ook contact op te nemen met deskundige hulpverleners. Hierbij kunt u onder meer denken aan een gesprek met een maatschappelijk werker van de LEVgroep, de huisarts en/of de buurtbrigadier.

Strafbare feiten anoniem melden

Iedere burger in Nederland heeft de mogelijkheid om strafbare zaken (alleen ernstige misdrijven) anoniem te melden via de Stichting Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer: 0800-7000. De door u verstrekte informatie is dan niet direct lokaal bekend en niet direct bruikbaar in juridische procedures. Echter: uw informatie kan voor de politie wel van grote waarde zijn en indirect worden gebruikt.

Slachtofferhulp

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, is het prettig te weten dat u contact op kunt nemen met Slachtofferhulp Nederland, telefoonnummer: 0900-0101. Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf, verkeersongeluk of ramp en biedt ondersteuning op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. De hulp is altijd kosteloos. Als Slachtofferhulp u zelf niet kan helpen, kan een medewerker u wel helpen bij het zoeken naar andere mogelijkheden voor hulp.

Terug naar vorige pagina
Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten