Meepraten met Helpt Elkander

Helpt Elkander hecht veel waarde aan de mening van de huurders en vindt het belangrijk dat huurders mee kunnen praten over het beleid en de keuzes die we daarin maken.
Tevens is de inbreng van huurders ook wettelijk geregeld in de Overlegwet en hebben huurders vanuit de nieuwe Woningwet een belangrijkere rol gekregen.
Per 1 december 2015 is de huurdersorganisatie ‘Huurdersplatform Helpt Elkander’ formeel opgericht. Een informele vereniging die de belangen van onze huurders behartigt en daarmee het wettelijk aanspreekpunt voor de huurdersparticipatie vormt.

Huurdersplatform Helpt Elkander

Het Huurdersplatform Helpt Elkander bestaat uit een vaste kerngroep en een platform. De kerngroep bewaakt het proces van participatie en praat met het platform inhoudelijk mee. Het platform staat open voor incidentele deelname door geïnteresseerde huurders, afhankelijk van het thema. Het platform kent dus vaste en wisselende leden. Daarbij is het van belang dat het platform de mening van de achterban vertegenwoordigt en dus nauw contact onderhoudt met de buitenwereld.

Meer informatie over het Huurdersplatform en hoe u lid kunt worden, vindt u op hun eigen website:
www.huurdersplatform-helptelkander.nl.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten