Streefhuren

Helpt Elkander bepaalt voor iedere woning een streefhuur. De streefhuur is de prijs die een nieuwe huurder voor de woning gaat betalen. Bij het bepalen van de streefhuur houden we rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. Die prijs ligt dus lager dan de huurprijs die we eigenlijk zouden mogen vragen voor de woning op basis van het wettelijk geldende puntensysteem.

Hoe bepaalt Helpt Elkander de streefhuren?

De streefhuur is een prijs die Helpt Elkander redelijk en passend vindt bij de woning.
Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de streefhuren is het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze doelgroep.

Nieuwe streefhuren vanaf 1 juli 2018
In overleg met het Huurdersplatform Helpt Elkander heeft Helpt Elkander de streefhuren op de hieronder beschreven manier bepaald.

We koppelen de streefhuren aan de huurgrenzen (ook wel aftoppingsgrenzen genoemd) die gelden voor de huurtoeslag en het passend toewijzen. De aftoppingsgrenzen worden elk jaar verhoogd. Dit betekent dat ook de streefhuren ieder jaar omhoog gaan. 

De basis voor het bepalen van de streefhuren is het aantal slaapkamers:

 1. Woningen met 1 of 2 slaapkamers hebben een streefhuur tot de eerste aftoppingsgrens.
 2. Woningen met 3 of meer slaapkamers hebben een huur tot de 2e aftoppingsgrens.

Op deze regels gelden twee uitzonderingen:  

 • we houden voldoende woningen bereikbaar voor jongeren tot 23 jaar. Deze woningen hebben een streefhuur tot de huurtoeslaggrens voor jongeren, de kwaliteitskortingsgrens.
 • een klein deel van de woningen heeft een streefhuur boven de aftoppingsgrens en de maximale huurtoeslaggrens

Voor al onze woningen vragen we nooit meer huur dan 90% van de maximaal toegestane huurprijs op basis van het wettelijk geldende puntensysteem.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

 • Ctrl-toets en Muiswiel

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
 • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
 • Terug naar originele grootte

  Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten