Huur opzeggen

Als u gaat verhuizen en de huur van uw woning op wilt zeggen, kunt u dit alleen schriftelijk doen. Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal één maand en de einddatum kan niet in het weekend of op een algemeen erkende feestdag vallen. De opzegtermijn van één maand gaat in op het moment dat de huuropzegging bij ons op kantoor aanwezig is. Wij raden u aan de huur langer dan een maand van tevoren op te zeggen als dit mogelijk is. Zowel de huurder als de eventuele medehuurder moet de opzegging ondertekenen. U kunt de huur opzeggen via het formulier huuropzegging. Hier vindt u een handig controlelijstje.

Huuropzegging bij overlijden

Het kan zijn dat u de zaken regelt voor een overleden familielid of kennis. Ook dan moet u de huur opzeggen en de woning opleveren. Wanneer een dergelijke situatie voor u van toepassing is, kunt u het beste contact opnemen met Helpt Elkander. Onze medewerkers maken dan afspraken met u over onder meer de opleverdatum.

Gedeeltelijke huuropzegging

Als een van de huurders de woning wil verlaten en de woning bewoond blijft door de medehuurder, dan moet de vertrekkende huurder zijn of haar medehuurderschap beëindigen. Dit moet u schriftelijk doen via het formulier beëindigen medehuurderschap.

In het geval van huwelijk, geregistreerd partnerschap of medehuurderschap hebben beide partners evenveel rechten op de woning. U bepaalt dan samen wie er in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter een beslissing nemen.

Bevestiging huuropzegging

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om de voorcontrole in te plannen. Daarna sturen wij u binnen vier werkdagen een bevestiging. In de brief staat op welke datum de huur wordt beëindigd en wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole van de woning. Daarnaast vindt u bij de brief extra informatie over de huuropzegging en oplevering van uw woning.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten