• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wisseling Raad van Toezicht Helpt Elkander

Op voordracht van ons Huurdersplatform is mevrouw Joos Jacobs uit Maastricht (foto) ingaande 7 april 2021 benoemd tot (tijdelijk) lid van de Raad van Toezicht (huurderscommissaris). Mevrouw Jacobs heeft een brede ervaring als toezichthouder en visitator in onze sector. Wij heten haar van harte welkom. De komende maanden wordt een definitieve opvolger geworven.

Op 1 april 2021 namen we afscheid van mevrouw Rita Bevers als lid van onze Raad van Toezicht. Mevrouw Bevers heeft vanaf december 2014 een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Helpt Elkander. Daar zijn wij haar zeer erkentelijk voor. Mevrouw Bevers was ook huurderscommissaris en had in die rol veel gewaardeerde contacten met ons Huurdersplatform.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet