• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wet eenmalige huurverlaging 2021: misschien ook voor u?

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen. Deze wet houdt in dat huurders met in verhouding een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen. U ontvangt hierover voor 1 april 2021 bericht.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houdt Helpt Elkander al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.


Hoe werkt de huurverlaging?
Helpt Elkander heeft in januari bij de belastingdienst gegevens opgevraagd van de huurders die in een woning wonen met een huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens. Als we uw gegevens hebben opgevraagd, ontvangt u hierover bericht van de belastingdienst.

Vanaf half februari ontvangt Helpt Elkander een indicatie van het inkomen 2019 en gegevens over de huishoudgrootte. Vanaf dit moment weten we welke huurders in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. U ontvangt dan uiterlijk vóór 1 april 2021 van ons een voorstel voor eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: de hoogte van uw huidige netto huur, uw inkomen van 2019 en de huidige samenstelling van uw huishouden. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons.

In het onderstaand overzicht zijn de inkomens en de kale huren opgenomen per type huishouden. Belangrijk is dat de servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs.

Samenstelling huishouden

Bruto inkomen lager dan (in 2019)

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1 persoon zonder AOW

€23.725,-

€ 633,25

€ 633,25

1 persoon met AOW op 1-1-2021

€23.650,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen

€32.200,-

€ 633,25

€ 633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd op 1-1-2021)

€32.075,-

€ 633,25

€ 633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€ 678,66

€ 678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd op 1-1-2021) 

€32.075,-

€ 678,66

€ 678,66

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daarin staat wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u in maart geen bericht van ons?
Dan kan het zo zijn dat uw netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019.
Heeft u vanaf 2020 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging aanvragen bij Helpt Elkander.

Hoe kan ik zelf huurverlaging aanvragen?
Huishoudens die vanaf 2020 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen zelf een verzoek indienen bij Helpt Elkander. Er moet dan minimaal zes maanden sprake zijn van een inkomensdaling.

U moet dan zelf gegevens aanleveren. Wij hebben de onderstaande gegevens van u nodig.
– Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder.
– Een actuele verklaring van de samenstelling van het huishouden (deze kunt u afhalen bij de gemeente)
U kunt de gegevens sturen naar info@helpt-elkander.nl.

Helpt Elkander zal binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Goed om te weten
• Is uw netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
• Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.
• De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.
• Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij de berekening van het gezamenlijke inkomen per huishouden.
• In het voorstel, dat huurders van Helpt Elkander ontvangen, staat wanneer de eenmalige huurverlaging precies ingaat.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via (040) 283 45 08.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet