• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Urgentie: huurder aan het roer

Urgent woningzoekenden voor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre die in aanmerking komen voor urgentie mogen met ingang van 1 maart 2021 zelf op wooniezie.nl zoeken naar een woning.

Deze verandering heeft als doel dat urgent woningzoekenden zélf ‘aan het roer staan’ om een woning te vinden. Zij krijgen hiermee meer eigen verantwoordelijkheid. Aan de voorwaarden en criteria voor het aanvragen van urgentie verandert niets.

Urgent woningzoekenden zoeken vier maanden zelf, daarna volgt bemiddeling
Als urgent woningzoekenden een positieve beschikking krijgen, worden zij gekoppeld aan een willekeurige woningcorporatie. De corporatie bespreekt met de urgent of hij/zij zelf in staat is om een woning te zoeken. Zo niet, dan bemiddelt de corporatie. Als de urgent zelf kan zoeken, krijgt deze vier maanden de tijd om zélf een woning te vinden op ww.wooniezie.nl. De woningen die voorrang bieden aan urgenten krijgen een duidelijke vermelding. Lukt het de urgent niet om binnen vier maanden een woning te vinden, dan wijst de woningcorporatie binnen twee maanden een woning toe (via bemiddeling).

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.wooniezie.nl of informeer bij onze klantadviseur via (040) 283 45 08.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet