• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Samenwerken aan de Oranjebuurt

Helpt Elkander gaat de Oranjebuurt verbeteren en vernieuwen. De woningen zijn niet meer van deze tijd; ze tochten, hebben enkel glas, zijn niet geïsoleerd en vertonen vocht en schimmel. Een deel van de woningen is in slechte staat, andere kunnen met groot onderhoud weer voor lange tijd mee. Daarom gaat Helpt Elkander een deel van de woningen vervangen door middel van sloop/nieuwbouw, bij een ander deel wordt groot onderhoud uitgevoerd en weer een ander deel van de woningen wordt verkocht nadat de huurder is vertrokken.

Verschil in kwaliteit
De woningen in de Oranjebuurt hebben een diversiteit in kwaliteit. Helpt Elkander heeft daarom - langer dan gedacht - tijd nodig gehad om tot een plan van aanpak te komen. Sommige woningen blijken niet toekomstbestendig en worden vervangen door nieuwbouw. Voor een aantal woningen is nog onduidelijk hoe de kwaliteit en toekomstbestendigheid is; daar studeert Helpt Elkander de komende periode tot de zomer nog op. En er zijn woningen die na groot onderhoud weer lang mee kunnen. Daarnaast is er nog een aantal woningen dat verkocht wordt. Huidige bewoners kunnen de woning kopen tegen een gunstige prijs of Helpt Elkander verkoopt ze als deze bewoners verhuizen.

Voorrang op de woningmarkt
Bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt, krijgen voorrang op de woningmarkt, waardoor ze eerste keuze hebben. Ook krijgen zij een verhuiskostenvergoeding. Helpt Elkander gaat zo snel als mogelijk duidelijkheid geven over de woningen waarvan de toekomst nog onduidelijk is. De verwachting is dat bewoners hierover in de zomer geïnformeerd worden. Helpt Elkander gaat bewoners intensief begeleiden bij het vinden van een nieuwe woning. Ook komt er een sociaal plan waar onder andere in staat waar bewoners recht op hebben.

Klankbordgroep
Er is recent door de bewoners in de Oranjebuurt een bewonerscommissie opgericht. De bewonerscommissie zal als klankbordgroep gaan optreden bij de uitwerking van de voorgenomen ontwikkelingen in de Oranjebuurt. Daarnaast bezoeken de medewerkers van Helpt Elkander iedere bewoner persoonlijk om de wensen te inventariseren.

Planning
De verwachting is dat bewoners in 2024 zijn verhuisd. Hoe de planning er daarna precies uitziet is mede afhankelijk van de snelheid waarmee het bestemmingsplan gewijzigd kan worden.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet