• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Prestatieafspraken 2022-2026

Zoals elk jaar maken we samen met de gemeente Nuenen, de overige in Nuenen werkzame corporaties (Woonbedrijf, Woonzorg Nederland en Wooninc.) en de huurdersorganisaties prestatieafspraken voor de komende 4 jaar. Dit mede op basis van het door de corporaties en huurdersorganisaties uitgebrachte bod aan de gemeente in juni van dit jaar. 
In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over hoe we er gezamenlijk voor zorgen dat het woonbeleid van de gemeente verwezenlijkt wordt. Onderwerpen zijn onder meer de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en specifieke doelgroepen.

In december gingen alle bestuurders van de betrokken partijen akkoord met de prestatieafspraken 2022-2026
De meeste aandacht ligt op het toevoegen van woningen aan de sociale huurvoorraad gezien de krapte op de markt. We constateren dat ondanks vele inspanningen van betrokken partijen de
uitbreiding tot nu toe langzaam van de grond komt. Dit heeft diverse oorzaken zoals: langere voorbereidingstijd, langere ruimtelijke procedures dan voorzien en een tekort aan capaciteit. Door de focus op beschikbaarheid en capaciteitsissues hebben we de prestatieafspraken nog gerichter gemaakt; de focus op bouwen voor de doelgroepen.
Helpt Elkander neemt de verantwoordelijkheid en regie voor de netto toevoeging van 150 sociale huurwoningen in uiterlijk 2027. Uiteraard kunnen we dit niet alleen en werken we daarvoor intensief samen met de gemeente en overige partijen. 

Benieuwd naar wat er nog meer is afgesproken?
Lees hier de Prestatieafspraken 2022-2026

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet