• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Plan Vinkenhofjes positief ontvangen

Op 17 oktober organiseerden we een inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Omwonenden, raadsleden, ouderenverenigingen en andere belanghebbenden waren uitgenodigd om het concept stedenbouwkundig plan te komen bekijken. De opkomst was met ruim 65 bezoekers goed en het gros reageerde enthousiast op de plannen.

De locatie aan de Vinkenlaan (in de volksmond ‘de Vinkenhofjes’) leent zich uitstekend voor de bouw van extra woningen en voorziet in de realisatie van minimaal 120 sociale huurappartementen; een verdubbeling van het aantal woningen dat er nu staat. De appartementen krijgen een plek in een parkachtige omgeving waarbij zoveel mogelijk groen behouden blijft en waar mogelijk met nog meer groen wordt aangevuld. En in de nabijheid van voorzieningen, zoals winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof.

Urgentie
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en het aantal woningzoekenden loopt alleen maar op. Er is met name behoefte aan woningen voor senioren en jongeren, veelal 1- en 2-persoons-huishoudens. Met deze levensloopbestendige appartementen willen we een flinke impuls geven aan de doorstroming op de Nuenense huizenmarkt. De vrijkomende eengezinswoningen kunnen dan verhuurd worden aan gezinnen.

Stedenbouwkundig plan
Bezoekers van de inloopbijeenkomst kregen uitleg van medewerkers van Helpt Elkander, architectenbureau De Loods en bouwbedrijf Hurks. Ze werden langs informatiepanelen geleid waarop onder meer uitgangspunten, de planning en het stedenbouwkundig plan werden gepresenteerd, onderbouwd met impressies van de nieuwbouw. Er zijn drie gebouwen beoogd in drie tot vijf bouwlagen, met veel ruimte voor groen en parkeren rondom en tussen de gebouwen.

Drie tot vijf bouwlagen
De bouwhoogte is al lange tijd een issue in Nuenen. In de Structuurvisie Nuenen Zuid (2019) is voor de Vinkenhofjes uitgegaan van 3 bouwlagen met accenten tot 4 bouwlagen. Wij zijn na onderzoek en overleg met meerdere belanghebbenden van mening dat op deze locatie een kwalitatief goed plan tot 5 bouwlagen gerealiseerd kan worden. Met behoud van het groen en een goede inpassing van de parkeerplaatsen. Ook Team Ruimtelijke Kwaliteit heeft in september aangegeven de bouwhoogte geen enkel probleem te vinden.

Reacties
De meeste bezoekers waren erg enthousiast over het plan, het doorlopen proces en de verzorgde bijeenkomst. Helpt Elkander kreeg meer dan eens complimenten hiervoor. Belanghebbenden zagen dat er geluisterd was naar hun eerder gemaakte opmerkingen tijdens overleggen en inspreekmomenten. Enkele bezoekers waren kritisch over de bouwhoogte, terwijl andere bezoekers het belang van het behoud van groen en het toevoegen van extra woningen zwaarder vinden wegen dan de bouwhoogte. De aandachtspunten die bezoekers in de bijeenkomst aandroegen, nemen we zo mogelijk mee in de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg
Binnenkort bespreken we het plan met de gemeenteraad en daarna wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Het streven is eind 2023 de bestaande gebouwen te slopen en in 2024 met de bouw van de appartementen te beginnen. In 2025 kan Helpt Elkander veel woningzoekenden blij maken met een nieuwe woning.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet