• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Ontmoetingsruimte Jo van Dijkhof behoudt haar functie

Op 14 februari sloten gemeente Nuenen en woningstichting Helpt Elkander een overeenkomst over de voormalige Gasterij. Deze ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof behoudt daarmee de functie van ontmoetingsruimte voor de senioren in Nuenen-Zuid. De verenigingen die nu nog gebruik maken van de Goudvinkhof gaan er onderdak vinden. Wethouder Sandor Löwik en directeur-bestuurder Sylvester Putters ondertekenden de gebruikersovereenkomst met een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid om jaarlijks te verlengen.

Belangrijk voor senioren in Nuenen-Zuid

Helpt Elkander stelt de ontmoetingsruimte in de Jo van Dijkhof ter beschikking; de gemeente staat garant voor de exploitatielasten. Zowel de gemeente als Helpt Elkander vinden het erg belangrijk dat er een multifunctionele accommodatie blijft bestaan in Nuenen-Zuid, naast de al bestaande ruimte in de Hongerman. “Voor de grote groep senioren in Nuenen-Zuid vormt dit een fijne plek waar men elkaar kan ontmoeten, een praatje kan maken of activiteiten kan uitoefenen”, zegt de gemeente. “Met zo’n ontmoetingsruimte blijft dit een aantrekkelijke woonomgeving voor onze (senioren) huurders", aldus Sylvester Putters.

Clubs en verenigingen

Op dit moment maken diverse clubs en verenigingen nog gebruik van het Steunpunt aan de Goudvinkhof 12A, onderdeel van de Vinkenhofjes. Het is de bedoeling dat deze verenigingen ook verhuizen naar de voormalige Gasterij. De Goudvinkhof gaat tijdelijk onderdak bieden aan het schilderscollectief Atelier Nuenen. Deze kunstenaars maken nu gebruik van lokalen in het voormalige schoolgebouw aan de Vrouwkensakker. Die lokalen worden geschikt gemaakt voor de opvang van nieuwe Oekraïense Vluchtelingen.

Bewoners zijn blij

De bewonerscommissie van de Jo van Dijkhof is blij dat er weer activiteiten gaan plaatsvinden. Zij heeft, samen met meerdere verenigingen, zich het laatste jaar hier hard voor gemaakt. “Wij zijn ontzettend blij dat Helpt Elkander en de gemeente nu overeenstemming hebben bereikt”, laat Peter Leltz, lid van de bewonerscommissie Jo van Dijkhof, weten. Er is een werkgroep opgericht van bewoners en gebruikers die zich actief gaat bemoeien met het toekomstig beheer van de ontmoetingsruimte. In goed overleg hebben de werkgroep en bewoners ook al een naam bedacht: Buurthuis Gastvrij.

Op de foto: Sandor Löwik (l) en Sylvester Putters (r)

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet