• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuwe ondernemingsstrategie 2020 t/m 2024

Onlangs stelden we onze ondernemingsstrategie voor de periode 2020 tot en met 2024 vast. Daarin beschrijven we onze nieuwe koers. Van een voornamelijk beherende corporatie met de focus op (betaalbaarheid en kwaliteit van) de bestaande voorraad en zorg voor financiële continuïteit naar een corporatie die gericht is op de opgave in Nuenen en doet wat nodig is. Daarbij kiezen we nadrukkelijk voor een bredere rol- en taakopvatting en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de inclusieve samenleving. Dit komt mede tot uitdrukking in onze naam ‘Helpt Elkander’ die we als onze missie kozen. Een naam die volgens ons na 100 jaar bestaan actueler is dan ooit.

Wilt u meer weten? Kijk dan de animatiefilm

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet