• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Kent u de Regionale Geschillencommissie?

Stel u heeft een klacht, dan doen wij ons best om die op te lossen. Maar welke stappen kunt u zetten als u daar niet tevreden over bent? Dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de regionale geschillencommissie. Hieronder leest u de werkwijze van de regionale geschillencommissie. 

Indien u als huurder een geschil of een klacht heeft met de woningbouwcorporatie kunt u een advocaat inschakelen en gaan procederen. U kunt uw geschil echter ook voorleggen aan de regionale geschillencommissie (RGC). Procederen is duur en duurt lang. Het inschakelen van de RGC is gratis. De commissie werkt snel, informeel en laagdrempelig.

Gebrekkige dienstverlening?

De RGC behandelt geschillen voor 10 woningcorporaties: Goed Wonen, WoCom, Bergopwaarts, PeelrandWonen, Helpt Elkander, Compaen, Woonpartners, Woningbelang , WSZ en Volksbelang.
Als u als huurder ontevreden bent over de dienstverlening van uw verhuurder moet u eerst proberen in onderling overleg deze kwestie op te lossen. Komt u er met de medewerker van de woningcorporatie niet uit? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directeur van de corporatie. De directeur neemt een besluit over uw klacht. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u de RGC inschakelen.

Onpartijdig, informeel en gratis

De RGC is onafhankelijk. De leden hebben een ruime ervaring en deskundigheid in bestuurlijke, bouwkundige en juridische kwesties. Via een formulier kunt u uw geschil voorleggen aan de commissie. Bij een rechtbankprocedure moet u griffierecht betalen. De RGC procedure is informeel en gratis. Na kennisname van uw klachtenformulier vraagt de RGC de corporatie om een schriftelijke reactie.

Hoorzitting en uitspraak

Vervolgens komt er een hoorzitting. Tijdens deze zitting kunnen beide partijen, de huurder en de verhuurder, hun standpunt mondeling toelichten. Ook zullen de commissieleden vragen stellen. U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Binnen 6 weken na de hoorzitting ontvangt u de
uitspraak van de RGC.

Meer info

Meer informatie over de werkwijze van de RGC vindt u op de site: www.regiogeschillencommissie.nl.
U kunt ook bellen met de ambtelijk secretaris van de commissie: mevrouw Van der Westen, telefoon (0493) 75 16 98.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet