• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Update maatregelen dienstverlening Coronavirus

Update: 21 april 2020

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen zich in rap tempo op. Regelmatig neemt de overheid aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Helpt Elkander volgt deze richtlijnen en is extra alert, zowel richting onze klanten als onze medewerkers. Vanavond werd bekend dat de meeste maatregelen verlengd worden tot 20 mei. Dit betekent dat wij onze eerder genomen maatregelen maatregelen verlengen tot die tijd. 
Ons kantoor blijft gesloten tot en met 19 mei en onze medewerkers werken zoveel als mogelijk thuis. Onderstaand leest u wat de aanpassingen in onze dienstverlening zijn.
We rekenen op uw begrip en medewerking.

Via onze website houden wij u steeds op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in onze dagelijkse dienstverlening. 

Op dit moment zijn onderstaande maatregelen van toepassing: 

1. Wij sluiten ons kantoor
Bijna alle medewerkers werken vanuit huis. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid.

2. Wij handelen bewonersvragen zoveel mogelijk telefonisch en via email af
U kunt ons bereiken via (040) 283 45 08 en via info@helpt-elkander.nl
Als wij u willen informeren, bijvoorbeeld over een project, dan doen we dit ook telefonisch of schrijftelijk. We organiseren voorlopig geen bewonersavonden. 

3. Wij vragen u alleen contact met ons op te nemen in geval van spoed

4. Alleen spoedeisende reparatieverzoeken nemen wij in behandeling
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gas- of waterlekkage, brand of liftstoring..
Wij vragen u om reparatieverzoeken die geen spoed hebben op een later moment aan ons te melden.

5. Het verhuren van woningen gaat wel door
Wel nemen we extra maatregelen. Zo kan een nieuwe huurder de woning bijvoorbeeld pas bezichtigen als de woning leeg is, Dit om contact tussen mensen te voorkomen. We proberen het proces zoveel mogelijk digitaal en telefonisch te regelen. Wij vragen hiervoor de medewerking van eenieder.

6. We starten bepaalde onderhoudswerkzaamheden weer op (update 21 april)

Eerder stelden we onderhoud aan de binnenzijde van woningen uit. Nu starten we bepaalde onderhoudswerkzaamheden weer op. Ook dus aan de binnenzijde. Eerder gingen buitenwerkzaamheden waarbij de aannemer beperkt in de woning moet zijn, al door. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen van glas. Hiervoor moet de glaszetter even binnen zijn voor het afkitten van het glas. Nu pakken we ook het preventief onderhoud en vervangen van cv-ketels weer op en vinden bepaalde andere geplande onderhoudswerkzaamheden weer doorgang.
Voor al deze werkzaamheden hanteren we strikte voorwaarden zoals verwoord in het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in overleg met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

Belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van onderhoud is de check of de bewoner tot de kwetsbare groep behoort. Is dit het geval? Dan komt de aannemer niet langs en wordt er geen onderhoud uitgevoerd. Onder de kwetsbare groep verstaan wij huurders, bewoners of gebruikers:
- met het coronavirus of hieraan gerelateerde gezondheidsklachten
- met onderliggend lijden en/of risicofactoren voor ernstig beloop
- die ouder zijn dan 70 jaar

Als de aannemer u belt voor het plannen van een afspraak zal hij onder andere deze vraag aan u stellen. Behoort u niet tot de kwetsbare groep, dan vraagt de aannemer expliciet toestemming aan u of hij langs mag komen. Ook als u niet tot de kwetsbare groep behoort, maar u voelt zich niet prettig bij een bezoek, dan staat het u uiteraard vrij om dit aan te geven. De aannemer vraagt u de voordeur open te zetten en om tijdelijk in een andere ruimte dan waar de werkzaamheden plaatsvinden, te verblijven. Uiteraard volgen de werknemers ook de adviezen van het RIVM. Alle voorwaarden kunt u lezen in het protocol.

Overzicht projecten:

Tomakker:
de schilderwerkzaamheden en het vervangen van het glas gaat door. Het vervangen de mechanische ventilatie en de asbestsanering zijn uitgesteld.

Verduurzaming project Lindenhof:
de werkzaamheden aan de binnenzijde van deze woningen zijn uitgesteld. Er vinden alleen werkzaamheden aan de buitenzijde plaats. Dit zijn werkzaamheden aan het dak en de gevels.

Overige verduurzamingsprojecten
Van de drie verduurzamingsprojecten die op planning 2020 staan zijn afspraken gemaakt over aanpassingen in de voorbereiding en over de uitvoering. De sociale opnames vinden telefonisch plaats. De technische opnames vinden in de woning plaats conform de afspraken in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Of de uitvoering van de projecten kan starten is nog geen besluit genomen.

Preventief onderhoud Cv’s starten we weer op
Jaarlijks voert Breman preventief onderhoud uit aan Cv-installaties en mechanische ventilaties. Eerder namen we het besluit het preventief onderhoud uit te stellen. Binnen de voorwaarden van het Protocol 'Samen veilig doorwerken' kunnen de werkzaamheden weer worden opgestart. Dit geldt alleen voor het onderhoud en vervanging van de CV’s en niet voor de mechanische ventilaties.

7. Wij gaan soepel om met eventuele huurachterstanden
Komt u in acute betalingsproblemen als gevolg van de Coronacrisis? Daalt u inkomen ineens snel door het verliezen van uw baan en/of werk als zelfstandige? Wij vragen u dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden over het tijdelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten van de huurbetaling. Daarbij maken we ook afspraken over hoe en wanneer u de huur weer kunt gaan (terug)betalen.

8. Bij persoonlijk contact volgen wij de richtlijnen van het RIVM
Sommige dingen kunnen niet via de telefoon. In zo'n geval nemen wij vooraf contact met u op. Wij stellen u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u op dit moment griep- of verkoudheidsklachten heeft. Ook willen we graag weten of u in een risicogebied bent geweest. Op basis daarvan bekijken we of de afspraak door kan gaan, of toch moet worden verzet. Onze medewerkers houden minimaal 2 meter afstand van u.

Verder vragen wij u onderstaande richtlijnen aan te houden:

  • Was of desinfecteer uw handen vaak
  • Nies of hoest in uw elleboogholte.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.
  • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen

9. Extra aandacht voor onze kwetsbare huurders (update 21 april)

Het is voor iedereen een hele moeilijke tijd, maar graag hebben wij wat extra aandacht voor de oudere huurders van Helpt Elkander. Daarom proberen wij alle huurders van 75 jaar en ouder te bellen om te informeren hoe het met ze gaat en of wij of één van onze samenwerkingspartners ze kunnen ondersteunen met iets.
Bent u 75 jaar of ouder? Dan kunt u dus gebeld worden door 1 van onze medewerkers of door onze stagiaire (Nathalie van Eggelen).

Extra aandacht aan onze kwetsbare huurders geven wij ook door het verzorgen van een aantal concerten van Angela van Rijthoven en Harry Kanters. Een cadeautje van Helpt Elkander; een beetje afleiding in deze coronatijd. De bewoners van de Jo van Dijkhof, Zr. Celinehof/Bernhardstraat, Hugo Brouwerhof en de Lindenhof hebben mogen genieten van dit muzikale duo.

Meer informatie
Meer informatie leest u in ons Coronaprotocol en op de website van het RIVM. 

Wij hopen op uw begrip voor onze werkwijze.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet