• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Kantoor Helpt Elkander dicht en aanpassingen in dienstverlening

Update: 19 maart 2020

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen zich in rap tempo op. Bijna dagelijks neemt de overheid aanvullende maatregelen om verdere vespreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Helpt Elkander volgt deze richtlijnen en is extra alert, zowel richting onze klanten als onze medewerkers.
Daarom hebben wij het besluit genomen om ons kantoor t/m 6 april te sluiten. Bijna alle medewerkers werken vanuit huis. Ook hebben we onze dienstverlening aangepast. We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking.

Via onze website houden wij u steeds op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in onze dagelijkse dienstverlening. 

Op dit moment zijn onderstaande maatregelen van toepassing: 

1. Wij sluiten ons kantoor
Bijna alle medewerkers werken vanuit huis. Dit kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening of telefonische bereikbaarheid.

2. Wij handelen bewonersvragen zoveel mogelijk telefonisch en via email af
U kunt ons bereiken via (040) 283 45 08 en via info@helpt-elkander.nl
Als wij u willen informeren, bijvoorbeeld over een project, dan doen we dit ook telefonisch of schrijftelijk. We organiseren voorlopig geen bewonersavonden. 

3. Wij vragen u alleen contact met ons op te nemen in geval van spoed

4. Alleen spoedeisende reparatieverzoeken nemen wij in behandeling
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gas- of waterlekkage, brand of liftstoring..
Wij vragen u om reparatieverzoeken die geen spoed hebben op een later moment aan ons te melden.

5. Het verhuren van woningen gaat wel door
Wel nemen we extra maatregelen. Zo kan een nieuwe huurder de woning bijvoorbeeld pas bezichtigen als de woning leeg is, Dit om contact tussen mensen te voorkomen. We proberen het proces zoveel mogelijk digitaal en telefonisch te regelen. Wij vragen hiervoor de medewerking van eenieder.

6. Bepaalde onderhoudswerkzaamheden stellen wij uit

Dit gaat om onderhoud aan de binnenzijde van woningen. Onderhoud aan de buitenzijde van woningen gaat wel gewoon door, bijvoorbeeld schilderwerk. Ook buitenwerkzaamheden waarbij de aannemer beperkt in de woning moet zijn, vinden doorgang. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen van glas. Hiervoor moet de glaszetter even binnen zijn voor het afkitten van het glas. We hanteren hiervoor wel strikte voorwaarden.
Zo belt de aannemer vooraf eerst de bewoner om te checken of de bewoner tot de risico groep behoort en/of klachten heeft. Is dit het geval? Dan slaan we de woning over. Zo niet, dan vragen we expliciet toestemming aan de bewoner. Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij de bewoner om tijdelijk in een andere ruimte van de woning te verblijven.Uiteraard volgen de werknemers ook de adviezen van het RIVM.

Overzicht projecten:

Tomakker:
de schilderwerkzaamheden en het vervangen van het glas gaat door. Het vervangen de mechanische ventilatie en de asbestsanering zijn uitgesteld.

Verduurzaming project Lindenhof:
de werkzaamheden aan de binnenzijde van deze woningen zijn uitgesteld. Er vinden alleen werkzaamheden aan de buitenzijde plaats. Dit zijn werkzaamheden aan het dak en de gevels.

 
7. Wij gaan soepel om met eventuele huurachterstanden
Komt u in acute betalingsproblemen als gevolg van de Coronacrisis? Daalt u inkomen ineens snel door het verliezen van uw baan en/of werk als zelfstandige? Wij vragen u dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden over het tijdelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten van de huurbetaling. Daarbij maken we ook afspraken over hoe en wanneer u de huur weer kunt gaan (terug)betalen.

8. Bij persoonlijk contact volgen wij de richtlijnen van het RIVM
Sommige dingen kunnen niet via de telefoon. In zo'n geval nemen wij vooraf contact met u op. Wij stellen u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u op dit moment griep- of verkoudheidsklachten heeft. Ook willen we graag weten of u in een risicogebied bent geweest. Op basis daarvan bekijken we of de afspraak door kan gaan, of toch moet worden verzet. Onze medewerkers houden minimaal 2 meter afstand van u.

Verder vragen wij u onderstaande richtlijnen aan te houden:

  • Was of desinfecteer uw handen vaak
  • Nies of hoest in uw elleboogholte.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.
  • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

Meer informatie
Meer informatie leest u in ons Protocol Coronavirus en op de website van het RIVM. 

Wij hopen op uw begrip voor onze werkwijze.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet