• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Helpt Elkander wil vluchtelingen opvangen

Voor noodopvang van Oekraïnse vluchtelingen stellen wij het schoolgebouw aan de Vrouwkensakker beschikbaar. Wij hebben deze locatie aangemeld bij de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Die heeft vanuit het Rijk de opdracht gekregen om samen met de gemeenten te zorgen voor 1.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De vluchtelingen worden over de regio verdeeld.

Noodopvang betekent dat het gaat om tijdelijke huisvesting. Vaak worden meerdere personen in kleinere ruimten ondergebracht. In dit geval zijn er 12 klaslokalen beschikbaar. Dit gaat dus niet ten koste van het beschikbaar stellen van woningen voor andere woningzoekenden.

De omwonenden van de school aan de Vrouwkensakker hebben op 15 maart 2022 een brief van Helpt Elkander ontvangen. Daarin worden zij op de hoogte gebracht van dit plan. Binnen enkele weken horen wij of de school aan de Vrouwkensakker definitief als locatie voor noodopvang wordt aangewezen. Dit is afhankelijk van het aantal vluchtelingen dat verwacht wordt.

De huidige gebruikers van het schoolgebouw, kunstenaars van Atelier Nuenen, maken graag plaats voor de opvang van vluchtelingen, mocht dat nodig zijn. Zij bereiden daarom een mogelijke verhuizing naar het oude schoolgebouw voor.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet