• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Gesprek met bewoners Vinkenhofjes over toekomst woningen

Op maandag 9 december waren er twee bijeenkomsten voor de bewoners van de Vinkenhofjes. Tijdens deze bijeenkomsten gingen medewerkers van Helpt Elkander het gesprek aan met bewoners over de toekomst van hun woningen aan de Vinkenhofjes.

De uitdaging voor Helpt Elkander is om de woningen toekomstbestendig en duurzaam te maken
Daarnaast is er voor de woningstichting de opgave om in Nuenen zoveel mogelijk woningen te bouwen voor starters en ouderen. De locatie Vinkenhofjes leent zich uitstekend voor de bouw van extra woningen. Op grond van deze overwegingen geeft Helpt Elkander er de voorkeur aan om de woningen te slopen en er nieuwe voor in de plaats te bouwen. Een meerderheid van de bewoners gaf tijdens de bijeenkomsten aan, deze voorkeur te begrijpen.

Bewoners tonen begrip, maar hebben vragen
Tijdens de bijeenkomsten toonden bewoners begrip voor de eventuele keuze om hun woning te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Ze herkenden de technische tekortkomingen van de woningen. Naast tocht en vocht, is met name geluidsoverlast een ergernis. Een van de aanwezigen omschreef de ernst als volgt: “Ik kan mijn beneden buurman horen gapen”. Een ander beweerde zelfs te kunnen horen of er bij de buren een man of een vrouw van het toilet gebruikmaakt.
Wel waren er vragen over hoe nu verder, wanneer is er duidelijkheid, wanneer moeten wij onze woning verlaten, mogen we terugkeren, zijn er voldoende woningen om ons te herhuisvesten en wat gebeurt er met de huur?

In maart definitief besluit
De komende maanden gaat Helpt Elkander het gesprek aan met bewoners, omwonenden, het College, de gemeenteraad en andere belanghebbenden. Eind maart worden deze gesprekken afgerond en neemt Helpt Elkander een definitief besluit.

Daarna kijken naar de toekomst
Na het definitieve besluit gaan we samen met bewoners en andere partijen het gesprek aan over de toekomst. Er wordt een sociaal plan gemaakt en samen met bewoners wordt gekeken naar hun specifieke omstandigheden, hun vragen en wensen. Samen met hen worden oplossingen gezocht, keuzes gemaakt en besluiten genomen. Dat is maatwerk. Helpt Elkander spant zich daarbij in om te zorgen dat iedereen op een prettige manier kan blijven wonen.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet