• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Geslaagde inloopbijeenkomst herontwikkeling Vinkenhofjes Nuenen 

Op 18 oktober organiseerden we een inloopbijeenkomst in de Jo van Dijkhof voor omwonenden en andere belanghebbenden van de Vinkenhofjes. Wij willen op de plek van de  60 woningen aan de Vinkenhofjes 120 nieuwe woningen bouwen. In een periode van 10 jaar moeten er ruim 300 sociale huurwoningen worden toegevoegd in Nuenen. De Vinkenhofjes is uitermate geschikt om een fors aantal huurwoningen toe te voegen voor de sociale doelgroep. Wij vinden het belangrijk om van omwonenden en andere belanghebbenden te weten wat zij waardevol vinden en wat hun wensen zijn. Op basis daarvan wordt het plan verder vormgegeven.  
 
Informatie ophalen    
Tijdens de goed bezochte inloopbijeenkomst werden verschillende scenario's voor het gebied aan de bezoekers gepresenteerd. Medewerkers van Helpt Elkander en KAW-architecten spraken samen met de aanwezigen over wat volgens hen de meest optimale kwalitatieve invulling voor de locatie is. Een goede balans tussen onder andere parkeren, bouwhoogte en het groen is daarbij uiteraard heel belangrijk. ”Bezoekers vinden onder andere de kwaliteit van de nieuwbouw, voldoende parkeerplaatsen en het fijn samenleven met de nieuwe bewoners heel belangrijk”, aldus Marijn van Zelst, projectleider bij Helpt Elkander.  

Diverse omwonenden hebben zich tijdens de bijeenkomst aangemeld voor een klankbordgroep, waarmee wij verder gaan werken aan de plannen.  

Vervolg 
We gaan samen met KAW en de klankbordgroep scenario’s bedenken en één of meerdere voorkeursvarianten uitwerken. In het eerste kwartaal van 2022 koppelen we het voorstel terug aan omwonenden en belanghebbenden en vindt afstemming plaats met de gemeente. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Op zijn vroegst kunnen de eerste woningen eind 2024 worden opgeleverd.  

Sloop 
We namen na overleg met de bewoners in 2020 het besluit de 60 woningen aan de Vinkenhofjes te slopen. Renoveren/verduurzamen zou niet het gewenste resultaat opleveren en daarbij is de behoefte aan het toevoegen van sociale huurwoningen groot. Inmiddels is meer dan de helft van de bewoners al verhuisd naar een andere woning.  

Behoefte aan sociale huurwoningen  
De behoefte aan sociale huurwoningen in Nuenen is groot. We leggen de komende jaren dan ook de prioriteit bij het toevoegen van een groot aantal huurwoningen voor de sociale doelgroep. Naast de locatie Vinkenhofjes werken we aan diverse andere projecten, uiteraard samen met de gemeente en andere partijen. Gezien de vergrijzing en de toename van het aantal kleinere huishoudens ligt de nadruk op het toevoegen van appartementen.  

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet