• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Carla Grootjen nieuwe voorzitter RvT

Met ingang van 10 oktober 2020 is mevrouw drs. Carla (C.F.H.) Grootjen voorzitter van onze RvT. Zij volgt mevrouw drs. Marlie (M.A.J.) Bongaerts-Steendam op, wiens benoemingstermijn dit najaar ten einde loopt. Dit voorjaar is een openbare werving gestart om onze huidige voorzitter te vervangen. Na instemming deze zomer door de Autoriteit woningcorporaties met het voorgenomen benoemingsbesluit is mevrouw Grootjen op 3 september jl. door onze RvT definitief benoemd.

Wij feliciteren mevrouw Grootjen met haar benoeming en wensen haar veel succes toe
Carla Grootjen is bekend met toezichthouden en besturen. Voorheen was ze 8 jaar bestuurder in het voortgezet onderwijs en lid van het bestuur van de sectorraad; de VO-raad. Inmiddels werkt ze zelfstandig als adviseur op - onder andere - het terrein van de governance en als toezichthouder in het onderwijs. Carla woont in Eindhoven, op de grens van Nuenen.

Marlie Bongaerts heeft met verve leiding gegeven aan de RvT
De door de wetgever toegemeten toezichtrol heeft zij prima vervuld. De periode van haar voorzitterschap kenmerkte zich door grote veranderingen voor Helpt Elkander. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Een aantal moeilijke beslissingen was noodzakelijk. De bestuursstructuur is vereenvoudigd: van drie naar twee lagen. En de vereniging is omgezet naar een stichting. Met de gemeente was het mogelijk tot nieuwe afspraken te komen over een aantal slepende vraagstukken. De organisatie heeft zich in deze periode opnieuw moeten vormen. In goed overleg met huurders en andere belanghebbenden is dit alles gerealiseerd. De koers voor een zelfstandig voortbestaan is gezet. Na een periode van noodzakelijke financiële sanering is het nu weer mogelijk om nieuwe investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw te programmeren. Mede onder de leiding van onze RvT voorzitter Marlie is dit perspectief voor de volkshuisvesting in Nuenen gerealiseerd. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar grote inzet voor, haar betrokkenheid bij en haar warme toewijding aan de Nuenense volkshuisvesting, aan onze huurders en aan onze organisatie.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet