• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Beeldvorming plan Vinkenhofjes in gemeenteraad Nuenen

Op woensdag 27 september presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor het nieuwbouwproject Vinkenhofjes aan de gemeenteraad van Nuenen. De gemeenteraad reageerde positief. Later vindt hierover nog besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Het plan is dat op de locatie Vinkenhofjes 61 verouderde appartementen plaats maken voor 137 levensloopbestendige nieuwbouwappartementen. Levensloopbestendig wonen betekent dat de woning geschikt is om in te blijven wonen. Ook als iemands’ levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap.

In Nuenen is een groot tekort aan sociale huurwoningen
Woningzoekenden komen maar moeilijk aan een sociale huurwoning. De wachttijd voor een sociale huurwoning in de regio is op dit moment bijna 8 jaar; dat is voor Nuenen niet anders. Om het tekort aan woningen op te lossen, heeft Helpt Elkander een aantal nieuwbouwprojecten in voorbereiding. Dit zijn projecten voor de realisatie van kleine, levensloopbestendige woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Zo ook de Vinkenhofjes.

De locatie Vinkenhofjes is uitermate geschikt voor de huisvesting van senioren
Vooral vanwege de parkachtige omgeving én de nabijheid van het winkelcentrum Kernkwartier én de wijkontmoetingsruimte van Buurthuis Gastvrij.

“Met dit project verwachten wij een doorstroming van huurders in ons woningbestand op gang te brengen. Senioren kunnen verhuizen vanuit een grote eengezinswoning naar een passend levensloopbestendig appartement. Daardoor ontstaan er weer mogelijkheden voor gezinnen om door te stromen naar een grote eengezinswoning”, aldus Sylvester Putters, directeur-bestuurder van Helpt Elkander.

Ook wethouder Patrick Kok van gemeente Nuenen is enthousiast: ‘’Nuenen komt tegemoet aan de vraag van starters en senioren. Er is veel sociale woningbouw in ontwikkeling en daar mogen we trots op zijn.’’

Uitgebreid participatietraject
Het stedenbouwkundig plan van drie gebouwen met verschillende bouwhoogten in een groene omgeving kent een uitgebreid participatietraject met verschillende belanghebbenden. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Nuenen, architectenbureau De Loods en bouwbedrijf Hurks.

Artist impressie Vinkenhofjes gezien vanaf het park aan de Lyndakkers (bouwconcept Hurks, ontwerp De Loods)

Artist impressie Vinkenhofjes gezien vanaf het park aan de Lyndakkers (bouwconcept Hurks, ontwerp De Loods)

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet