• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

3 nieuwe commissarissen Helpt Elkander benoemd

Op 6 september zijn de heer Robert Gradus, de heer Wim Hoogers en de heer Willem Ligtvoet benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Woningstichting Helpt Elkander. De heren Gradus en Ligtvoet zijn benoemd op voordracht van de huurders (huurderscommissarissen).

Wij heten de nieuwe commissarissen van harte welkom. Met hun ruime ervaring in de rol van toezichthouder en specialistische kennis onder andere op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed, financiën en algemeen bestuur leveren zij een belangrijke bijdrage aan de opgaven van Helpt Elkander in Nuenen.

Van mevrouw Joos Jacobs namen we op 6 september afscheid. Mevrouw Jacobs werd in april benoemd als tijdelijk lid van de Raad van Toezicht in de rol van huurderscommissaris. Wij bedanken haar voor haar waardevolle bijdrage in de raad en voor haar gewaardeerde contacten met ons Huurdersplatform.

Samen met mevrouw Carla Grootjen (voorzitter) en de heer Eric Rijnders bestaat de Raad van Toezicht nu uit 5 leden. De heer Rijnders treedt af per 8 december 2021.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet