• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wederikdreef

De Raad van State heeft op 1 februari 2023 uitspraak gedaan in de zaak Wederikdreef. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan definitief is.

We kunnen nu de volgende stap zetten richting voorbereiding en realisatie van dit project
We gaan op deze locatie een mooie nieuwbouwontwikkeling realiseren. Er komen 18 sociale huur appartementen en 23 zorgwoningen. We streven ernaar nog dit jaar met de bouw te starten en hopen dan voor het einde van 2024 de appartementen en de zorgwoningen op te leveren.


18 januari 2023

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk verklaard. Na goedkeuring van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Nuenen op 16 december 2021, heeft het bestemmingsplan gedurende 6 weken opnieuw ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om bij de Raad van State bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan. Een aantal omwonenden van de bouwlocatie heeft gebruik gemaakt van dat recht en heeft begin 2022 haar bezwaren kenbaar gemaakt bij de Raad van State. Op 12 december 2022 heeft de Raad van State de bezwaren van de appelanten behandeld.
De verwachting is dat de Raad van State voor eind maart 2023 een uitspraak doet in deze zaak.

De foto is een impressie van Wederikdreef, Nuenen van VFO Architects | Urban Design BV d.d. 19-4-2021. 


25 december 2021

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Nuenen het bestemmingsplan voor de voormalige schoollocatie aan de Wederikdreef 2 goedgekeurd. Het bestemmingsplan wordt vervolgens gedurende 6 weken opnieuw ter inzage gelegd voordat het onherroepelijk wordt.

De officiële publicatietermijn is op 25 december ingegaan.

De link naar het bestemmingsplan Wederikdreef vindt u hier: Ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan kunt u ook fysiek inkijken bij de balie van het gemeentehuis.


6 april 2021

In 2020 hebben we, samen met gemeente en Lunet zorg, gewerkt aan de verdere uitwerking van de plattegronden en de uitstraling van het gebouw. Daarnaast is veel nagedacht over het parkeren, het groen om het gebouw en de plaats van de afvalcontainers. Dit alles om tot een haalbaar plan te komen, dat op instemming kan rekenen van alle betrokkenen. We verwachten 2021 de procedure te kunnen starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Voor die tijd overleggen we nog met het Huurdersplatform, gemeente en de omwonenden over het plan.


16 juli 2019

Op de locatie in de Wederikdreef waar voorheen de basisschool stond, gaat Helpt Elkander nieuwe woningen bouwen. Een mix van sociale huurappartementen voor 1 à 2 persoons huishoudens en zorgunits voor mensen met een zorgvraag. De plannen worden op dit moment gemaakt.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, starten we in 2021 met de bouw. We hopen anderhalf jaar na de start van de bouw de eerste nieuwe woningen op te leveren.

Heeft u vragen?

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag in dit overzicht

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet