• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wederikdreef

In 2020 hebben we, samen met gemeente en Lunet zorg, gewerkt aan de verdere uitwerking van de plattegronden en de uitstraling van het gebouw. Daarnaast is veel nagedacht over het parkeren, het groen om het gebouw en de plaats van de afvalcontainers. Dit alles om tot een haalbaar plan te komen, dat op instemming kan rekenen van alle betrokkenen. We verwachten 2021 de procedure te kunnen starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Voor die tijd overleggen we nog met het Huurdersplatform, gemeente en de omwonenden over het plan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 juli 2019

Op de locatie in de Wederikdreef waar voorheen de basisschool stond, gaat Helpt Elkander nieuwe woningen bouwen. Een mix van sociale huurappartementen voor 1 à 2 persoons huishoudens en zorgunits voor mensen met een zorgvraag. De plannen worden op dit moment gemaakt.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, starten we in 2021 met de bouw. We hopen anderhalf jaar na de start van de bouw de eerste nieuwe woningen op te leveren.

Heeft u vragen?

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag in dit overzicht

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet