• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Parkstraat-Voirt

In 2018 heeft Bouwbedrijf Van Wanrooij B.v. een aantal panden aan de Parkstraat en Voirt van Helpt Elkander gekocht. De bedoeling is dat hier onder andere sociale huurwoningen komen, mogelijk in combinatie met een supermarkt. Van Wanrooij heeft met het oog op deze invulling daarna ook de voormalige apotheek gekocht. Ondertussen is de gemeente Nuenen aan de slag gegaan met het actualiseren van de centrumvisie voor Nuenen. Zodra de centrumvisie definitief is, zijn er voor Van Wanrooij duidelijke kaders voor invulling van de locatie en worden de plannen verder vormgegeven. Als er een concreet ontwerp is, worden ook omwonenden betrokken bij de ontwikkeling.

Sloop
Na afronding van de sloop van de voormalige apotheek en 5 (voormalige) woonhuizen, wordt het vrijkomende terrein met gras ingezaaid. Het terrein dat momenteel in gebruik is als parkeervoorziening blijft voorlopig in gebruik als parkeerplaats. Deze parkeerplaats behoort ook tot de ontwikkelingslocatie, maar wordt pas in een later stadium open gebroken. 

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van gemeente Laarbeek

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet