• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Lyndakkers

Vanuit de metropoolregio Eindhoven (MRE) loopt er een samenwerking tussen meerdere woningcorporaties om in korte tijd woningen te kunnen plaatsen. Wij hebben de locatie hoek Lyndakkers 31/Wielewaallaan ingezet voor dat proefproject. Op die locatie willen we 10 grondgebonden woningen realiseren. We hopen dat deze woningen in 2024 gebouwd kunnen gaan worden. Daarvoor moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet