U bent hier:

Wie is Helpt Elkander?

Helpt Elkander is een kleine woningstichting die eind 2019 al 100 jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.400 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dichtbij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving.

Voor de periode 2016 tot en met 2018 heeft Helpt Elkander haar strategische visie bepaald. Deze visie is vertaald naar het ondernemingsplan ‘Samen vooruit’, met als missie dat Helpt Elkander betaalbare huurwoningen in de gemeente Nuenen biedt aan de primaire doelgroep door een sterke focus op de bestaande voorraad, betrokkenheid van de huurders en samenwerking met lokale partijen.

Website:

Vergroten

U kunt de pagina weergaven vergroten op de volgende manieren:

  • Ctrl-toets en Muiswiel

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en beweeg tegelijk uw muiswiel omhoog om te vegroten of omlaag om te verkleinen.
  • Ctrl-toets en Plus- of Min-toets

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de - (min) toets om te verkleinen of op de + (plus) toets om te vergroten.
  • Terug naar originele grootte

    Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk tegelijk op de 0 (Nul) toets.

Klik ergens op de pagina om dit venster te sluiten